Pudsepeter i Kridtpiben

Naar dit Humør er trist og saadan lidt
Falder a',
Til Nørregade styr da dine Skridt,
Faldera.
Gaa der i "Piben" ned til Pudseper,
Faldera,
Saa skal du se, en ren Forandring sker,
Faldera.

Du paa et Krus af første Sort er vis,
Faldera,
Thi bredfuldt Maal og aldrig nogen Spids
Falder a',
Du træffer paa et lystigt Folkefærd,
Faldera,
Og aldrig nogen "Knuder" taales der,
Faldera.

Som lystig Kelner Pudseper du ser,
Faldera,
Han gjør min Sandten ej i Sværten mer,
Faldera.
Nej han er pudset selv fra Top til Taa,
Faldera.
Og er saa pudsig, kan du vel forstaa,
Faldera.

En Pibe straks han bringer paa dit Bud,
Faldera,
Den har du Lov at ryge gratis ud,
Faldera!
Og er du færdig med at dampe den,
Faldera,
Saa stopper han den straksens om igen,
Faldera.

Men slaar da Klokken tolv, saa maa du hjem,
Faldera,
Thi Politiforordningen er slem,
Faldera,
Stik Piben stille ind, men gem den kun,
Faldera,
Som Minde om en lystig Aftenstund,
Faldera.

Et ganske lille Venneraad til Slut,
Falder a':
Tag Portmeniksen med, du gamle Gut,
Faldera!
Thi vel er Piben lavet helt af Kridt,
Faldera.
Men vent kun derfor ikke straks Kredit,
Faldera.