Flyv op

Flyv fra Jorden freidig op
Liden Smaafugl Du,
Flyv henover Bjergets Top,
Frihed er Din Hu.

Flyv henover Skov og Dal,
Over By og Hav,
Frihed er Din Capital
Bli'er den end Din Grav.

Lille Fugl jeg har som Du
Og en Lyst og Trang,
Derfor høit mod Skyen nu,
Hæver sig min Sang.

Kjærligheden vied jeg
Mine Toners Klang,
Og maaskee den volder mig
Dog min Død engang.