Trænkonstabel=
Rekrutens Vise

En Vise vil jeg skrive, mens jeg i Tjensten er,
Hvordan vi har det daglig, imens vi ligge her,
Jeg vil ej trække fra og ej heller lægge til,
Men jeg vil alt beskrive for enhver, der synge vil.

Om Morg'nen bli'er vi vækket, naar Klokken den er tre,
Saa maa vi op og pudse, vi har ej længer Fred,
Hvis ikke vi vil have os en Ekstratur,
Og det er ikke altid saa behagelig en Kur.

Saa maa vi ned i Stalden for der at gøre rent:
Vi strigler paa Kommando, for det skal være pænt,
I Møget bli'er vi jaget ud, jo det er rigt'nok Grin,
Der ligger vi og roder som en hel Flok Svin.

Naar Klokken mangler lidt i syv, saa bli'er der blæst træd an,
Saa maa vi til Paraden, enhver som komme kan;
Der kan det gerne være, vi rigtig faar vort Fedt,
Hvis blot der er en Knap, som saadan dingler lidt.

En lille Tur paa Fælleden vi ogsaa hver Dag faar,
Men vi maa ej en Gang faa Tid at tage os en Taar,
Naar vi saa kommer hjem igen, saa har vi Tid,
Et lille Kvarter til at tage os en Bid.

Om Middagen, saa maa vi til at strigle om igen,
Og feje Stald og pille Møg, jo det er rigtig Spænd,
Og straks derefter bliver der til Middag blæst: træd an!
Og ikke vi en Gang faa Tid at vaske os kan.

Saa bli'er vi derfra jaget op at spise Middagsmad:
Tynd Suppe med lidt Grød og stegt Lever paa et Fad;
Ja, Middagsmaden den er for det meste noget sløj,
Og vore Hænder er ej altid rene, nej, fy føj.

Vor Mad den maa vi sluge ned, for vi har ikke Fred
At spise den, men vi skal skynde os at faa den ned;
Ved Posten maa vi derpaa skylle Halsen ud med Vand,
Naar en Klump Grød har sat sig fast i Halsen paa en Mand.

Men efter Middag bli'er vi rigt'nok herligt strammet op,
Saa kan det gerne være, de kan røre vores Krop;
Ja, vi maa ekscersere og gøre flot Honnør,
Men henad Aften gaar vi li'som gamle, halte Køer.

Om Aft'nen skal vi være i Seng til Klokken ni,
Saa er vi glad, naar vi for den Dag er slupne fri;
Men der er også nogle undertiden, som
Med Støvler og med Bukser lidt rask i Sengen kom.

Den Vise den er digtet af mig, en ung Krabat;
Baa Kristianshavn jeg ligger og tjener som Soldat,
Alt ved det første Regiment, det fjerde Batteri,
Men jeg vil ikke sige, det er fornøjeligt.