Kjærlighedens Difinition, komisk Vexelsang

A.O Kjærlighed! Du er Mandens Lyst!
B. Og Konens med kan jeg tænke,
A. Du flammer høit i hver Ynglings Bryst,
B. Hos Pigen og den smukke Enke.
A. Tidt vil den holde sig forsigtig gjemt,
B. Men Smaating røber den, ja det er slemt.
Et Smiil, et Nik,
Et flygtigt Blik,
Og strax er Kjærligheden røbet.

A. Men spørger De: Hvad er Kjærlighed
Da egentligen for en Vare?
Det er en Sag der kommer Hjertet ved,
Og derpaa kan kun Hjertet svare.
B. Saameget veed jeg dog, det er en Ting,
Der driver Blodet frygtelig omkring
Gjør Manden blød,
Og Qvinden sød,
Og faaer vort Hjerte til at banke.

A. Er der da flere Slags Kjærlighed?
Min er saa rolig og saa stille.
B. Naturligviis der er en smal og en bred,
Den tamme, og den meget vilde.
En gammel, og en ny moderne Een,
Der gaaer paa Sokker eller bare Been.
Een parfumeert,
Fiin og friseert,
Og med en Skilning bag i Nakken.

A. Mon Kjærlighed ikke er et Baand,
Der knytter Begge evig sammen?
B. Vist ikke nei, det er en flygtig Aand,
Der skabtes kun til Lyst og Gammen.
Dens Broder hedder: Liflig Druesaft,
Og begge To i en forenet Kraft,
Gjør Livet sødt,
Smukt rosenrødt,
Og skaffer Kongerne Soldater.

A. Hvor troer Du Kjærligheden trives bedst,
I Syden eller her i Norden?
B. Det veed jeg, ude ved sorte Hest.
Der boer en Mand, og han har fjorten
Af raske Glutter havt i otte Aar,
Den femtende kommer nok til næste Vaar.
A. Tak skal Du ha'e!
Aa ja, aa ja!
Der trives rigt'nok Kjærligheden.