Nytaars=Vise

 

Det gamle Aar til Hvile gaaer,
Det unge staaer for Døre,
Et Barn, som Lykke mildt os spaaer
Og vil den til os føre;
Det lader Glæden for os gro,
I Haabets Horn vi støde fro:
Velkommen! Velkommen!
:,: Falderi la, falderi la, falderi la, la, la, la! :,:

 

Held bringe det vor elskte Drot!
Held bringe det vort Rige!
Det bringe Fryd i Hytte, Slot!
Ned Lykken til os stige!
Gid for hver Fattig Velstand gro!
Den Syge vorde karsk og fro
Og dandse og juble:
:,: Falderi la, etc.

 

Hvert Ægtepar i Fryd og Fred
Tilbringe Aarets Dage!
Med øm og trofast Kjærlighed
De hen ad Livet age.
De til hinandens Favn kun ty,
Naar Skjæbnen sender dem en Sky!
I Modgang de sjunge:
:,: Falderi la, etc.

 

Hver Ungmø faae en Hjertenskjær,
Der er, som han bør være;
Er fjærn han hende eller nær,
Han agte hendes Ære!
Af øm og trofast Kjærlighed
Til Altret styres deres Fjed!
Derhjemme de sjunge:
:,: Falderi la, etc.

 

Gid hver en Nytaarsgratulant
Lykønske ei forgjæves!
Og gid at hver en Supplikant
Til Lykkens Top maa hæves!
Vor Handel komme ret i Flor
Og vorde bedre end ifjor!
Grossererne juble:
:,: Falderi la, etc.

 

Vort Aar var høit frugtsommelig
Med Kandestøberier
Og Bladene utømmelig
I Sørgemelodier.
Fornuft var Jordmoer paa sit Sted;
De Alle lykkelig kom ned
Med Intet! Med Intet!
:,: Falderi la, etc.

 

Langspaltet faaes Philosophi,
Som Ingen vilde læse;
Og al jesuitisk Maskepi
Sig fik en herlig Næse;
Den uden Fakkel famled hjem,
Kan ei fra Mørket komme frem!
Vi blæse, - vi blæse:
:,: Falderi la, etc.

 

Gid hver vort Lands Autoritet
Af Retfærd ret besjæles!
Og gid dets Kasser være tæt,
At ikke de bestjæles!
Hver Borgernes Repræsentant
Kun hylde hvad er Ret og Sandt,
At Borgren kan juble:
:,: Falderi la, etc.

 

Iaar vi skue ikkun Daad,
Ei Egvist, ei Praler!
Man gjøre Halsen ei for vaad
Ved lange, tomme Taler!
Sin egen Kage ei i Meel
Man søle kun – det Heles Vel
Skal Sjælen la’ juble:
:,: Falderi la, etc.

 

I lang Tid læste vi hver Dag
Om Skatbevillingsretten;
Magister, Schuster sig i Lag
Gav ogsaa med i Trætten,
”Ja” blev til ”nei” – det saae vi grant;
Skomager, lad dog fare Tant!
Ved Læsten Du sjunge:
:,: Falderi la, etc.

 

Man Alting nu forbedre vil,
- Derfor selv Taaben luer. -
Det synes, at hvad nu er til,
Aldeles ikke duer.
Vi en politisk Priis Tobak
Os tager af den megen Snak,
Udbyttet er Haabet:
:,: Falderi la, etc.