I det bare Sengehalm!

"Alt fra Livets første Maaren
Har jeg immer boet paa Gaar'en,
Ja for jeg er født og baaren
I det bare Sengehalm."
Halem, Sengehalem;
Ja for jeg blev født og baaren
I det bare Sengehalm.

Vi gaar hver Dag ud og fejer,
Lumskt vi hugger os en Bajer,
Og en Pægl og gaar og leger
I det bare Sengehalm,
Halem, Sengehalem osv.

Men især naar Folk skal flytte
Med de Baller og med Bøtte,
Ja saa kan vi neppe spytte
For det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Alting hvad man har og ejer
Bliver skuret og man fejer;
Mens Madamen sig paa Enden drejer
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Tænk en Skræder vilde laane
Sexten Kroner paa en Maaned,
Han fik Nej, og faldt og daaned
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalm osv.

Lykken gav ham En paa Trynen
Han blev hjulpen af Kommynen
Og tilsidst kom han fra Dynen
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Saa blev han fra "Gaarden" borte,
Da han havde solgt sin Skjorte,
Og saa fandt de ham og Dorthe
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Mange Folk saa fornemt flytter,
Deres Fif dog intet nytter,
Nej, for Dynerne er Bøtter
Med det bare Sengehalm,
Halem, Sengehalem osv.

Mangen Herre gaar saa sikker
I sin Stads, men hjemme ligger
Han om Natten som en Tigger
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Jo, vi Folk fra Gaarden kjender
Nok til Halmen, kjære Venner,
Mange Herligheder ender
I det bare Sengehalm.
Halem, Sengehalem osv.

Nu Farvel, De veed, jeg drikker
Mig en Snaps, ja den er sikker,
Med min Donner glad jeg ligger
I det bare Sengehalm,
Halem, Sengehalem osv.