For første Gang

Jeg var en Pige paa femten Aar
Med Øjne blaa og med blonde Haar,
Jeg var saa net, og om Livet smal,
Da tog min Moder mig med paa Bal
:,: For første Gang. :,:

En yndig Løjtnant paa Ballet var,
Et Ridderkors han paa Brystet bar,
Saa ømt han hvisked om Kærlighed,
Undseelig slog jeg mit Øje ned
:,: For første Gang. :,:

Da henad Morgen Farvel han bød,
Mit Hjerte brændte af Elskovs Glød,
Jeg længtes, og jeg blev svag og mat,
Af Glæden følte jeg mig forladt
,: For første Gang. :,:

Snart kom dog Løjtnanten til os hjem,
Om Elskov talte han ligefrem,
Saa ømt han trykked mig i min Haand,
Da drømte jeg straks om Hymens Baand
:,: For første Gang. :,:

En Dag, mens Moder i Køk'net gik,
Han saae paa mig med et fyrigt Blik,
Han bad og hvisked: O Elskte, tys!
Da fik min Løjtnant et kærligt Kys
:,: For første Gang. :,:

Nu kom han ofte - jeg var saa glad,
Om Stævnemøde han da mig bad,
Og alt hvad Dyden mig foreskrev,
Jeg glemte snart, og hans Offer blev
:,: For første Gang. :,:

Jeg saae i Spejlet med bange Sind,
At Uskyldsrosen veg fra min Kind,
Min Løjtnant senere ej jeg saae,
Men snart et Barn i mit Skød der laa
:,: For første Gang. :,:

O vogt Jer, alle I Piger smaa,
Nu har I set, hvordan det kan gaa.
Og hvis en Elsker til Eder kom,
Saa nægt ham straks, hvad han beder ham om
:,: Den første Gang. :,: