Bum!!
eller
Studentens Gaberbejse

I hele Verdens Ring
Er der dog ingen Ting,
Der vækker mere Grin
End denne Bejse fin.
Ja Gaberbejsen den
Har skaffet mig en Ven,
Og naar han maaske løber sin Vej,
Er der fler, hu hej!
Hver Student
Exellent
Nok er med Gaberbejsen godt bekjendt,
For han veed
God Besked,
At Gaberbejsen den betyder Sold og Kjærlighed.

Slutningsmelodien.
Den Student, jeg holder
A', han er saa sød,
Skjøndt hver Nat han solder
Indtil Morgen rød.
:,: Men han er en Gut - bum
Ret en Fyr med Fut, - bum,
Den Student, jeg holder
A', han er saa sød. :,:

Skriveri og Bøger,
Lektier og Latin
Ikke stærkt han søger,
Nej, men han gjør Grin.
:,: Ak ja, min Student - bum,
Han er excellent, - bum,
Ej Latin han søger,
Nej, men han gjør Grin. :,:

Han er i Studenter=
Sangforeningen,
Der Humør han henter,
Det er Meningen.
:,: Han kan bruge Mønt, - bum,
Naar han faar begyndt, - bum,
Godt Humør han henter
I Foreningen. :,:

Han har røde Kinder,
Han har krøllet Haar,
Og hans Øjne skinner
Som den lyse Vaar.
:,: Han er rask og kvik, - bum,
Ja, en grulig Strik, - bum,
Og hans Øjne skinner
Som den lyse Vaar. :,:

Alle Damer sukker
Lumsk for min Student,
Men han Hjertet lukker
I for dem omtrent.
:,: Men se, han og jeg - bum,
Følges paa Galej, - bum,
Skjøndt han Hjertet lukker
Ellers saa omtrent. :,:

Og naar han har faaet
Sin Examen godt,
Naa, saa bli'er der slaaet,
Slaaet til Søren flot.
:,: Saa er Bejsen endt, - bum,
Og en ny Student, - bum,
Snart hans Plads har faaet
I mit Hjertes Slot. :,: