Nyboder holder jeg af!
eller
Og derfor Heidudeli

Jeg er af Holmens den faste Stok, ja for Pokker,
En beget Søgut, med kraftig Arm, gule Lokker,
En ærlig Villie og et muntert Sind er mit Eie;
Og jeg har flakket omkring paa de vaade Veie:
Og derfor heidudeli, heidudeli, heidudeli og heidudeli,
Heidudeli, hop heja,
Søen den holder jeg af.

I Nyboders Rønner jeg første Gang skued Dagen,
Kald dem kun Rønner, det gjør sgu ei stort til Sagen,
Der er saa lunt og saa hyggeligt i Nyboder,
Det var et Hjem for min hele Slægt, Faer og Moder,
Og derfor heidudeli etc.
Nyboder holder jeg af.

Der med Cigaren i Mund som modige Drenge
Vi gik og smøged saa stolt paa Bryggerens Længe,
Med Nybo'ers Tøse vi gjorde Sjov uden Gene,
Jo, det var Drenge som blev til Mænd, skal jeg mene.
Og derfor heidudeli etc.
Nyboder holder jeg af.

Nu sløifer man jo mit Barndomshjem, ja paa Ære,
Hvis "Fjerde Christian" kun skued dem, fik de lære,
At agte Søguttens sidste Hjem, Havn og Køie,
Og ikke regner hver Skilling ud altfor nøie,
Og derfor heidudeli etc.
Christian ham holder jeg af.

Knap fjorten Aar blev jeg sendt tilsøes med "Bellona",
Og jeg fik Tamp, ja det hørte til den Tids Tone,
Da blev ei Smaasynder skrevne op og saa gjemte,
Nei man fik Klø og see dermed saa var de glemte.
Og derfor heidudeli etc.
Den Tid den holder jeg af.

Ved Helgoland var jeg kommandeert paa Fregatten,
Vi smurte Tydsken af Hjertenslyst hele Klatten,
"Niels Juel" forsvared sit Dannebrog, som han pleied.
Fra Gaflen seirrigt det røde Flag for os veied,
Og derfor heidudeli etc.
Dannebrog holder jeg af.

Det var da Kamp paa en ærlig Viis, nu vi skulle
Bag Pandserplader naturligviis Kroppen skjule,
Vi krybe skal i en "Lindorm" ind for at krige,
Det blier sgu Krig paa en ny Maneer, maa jeg sige,
Og derfor heidudeli etc.
"Lindorm" jeg holder ei af.

Dog troer jeg neppe, at vi i Krig snarlig komme,
Thi Slesvig ligger for Anker i Bismarcks Lomme.
Og Rochefort gjør "den tause Mand" Ho'det kruset,
Saa han ei Bismarck os hjelpe kan ud af Huset,
Og derfor heidudeli etc.
Bismarck jeg holder ei af.

Imidlertid maa vi Havets Børn gaae og rage
Omkring paa Værftet paa Nyholm, hvem har hørt Mage,
Man bruger os til det værste Sjou, ja jeg vilde
Min værste Fjende ei ønske det nær saa ilde!
Og derfor heidudeli etc.
Den Tour jeg holder ei af.

Man der behandler os som vi vare nogle Tyve,
Vi visiteres, ja tro blot ei, jeg vil lyve:
Betjenten siger: træk Støvlen af og din Frakke,
Saa finder han os paa Bug og Bag, Bryst og Nakke,
Og derfor heidudeli etc.
Politi holder jeg ei af.

Jeg vil kun ønske at snart til Kamp vi blev kaldte
Da skulde atter jeg gynge paa Bølgerne salte,
Selv om mit Blod skulde farve dem mørkerøde,
For gamle Danmark, mit kjære Hjem, glad jeg døde,
Og derfor heidudeli etc.
Danmark det holder jeg af.