Fra Fædreland med Haab og Lyst

Fra Fædreland med Haab og Lyst
Vi seile til den fjerne Kyst!
:,: Let nu vort Anker, vi Medbør har, :,:
Ohoi! ohoi!
Ja herligt er Livet paa Havet
Og Sorgen er i det begravet;
Over Bølgetop
Gaaer det ned og op,
Over Bølgetop
Altid i Galop,
Hvis ei Vorherre vil sige stop!

O, Fædreland, med Fryd og Lyst
Vi skue snart din elskte Kyst!
:,: Let nu vort Anker, vi Medbør har, :,:
Ohoi! ohoi!
Ja blæs kun saa Stængerne knage,
Lad Søen kun Rælingen tage,
Paa den danske Bred,
Ved min Arnes Fred,
Vinker Kjærlighed -
Er af den jeg kjed,
Da blæs mig strax kun igjen afsted.