En Aftenseilads
i
Kjøbenhavns Gader

/: Fra Alleenberg jeg seiled,
Styred Kurs og rigtig peiled, :/
Snart fik jeg en Seiler see,
Som laae der og krydsede,
Jeg til Vinden dreiede
Og hende nu strax praiede.

2.
/: Glut ohøi! hvor gjelder Reisen?
Hun mig svared kun med Kneisen :/
Braste op skarp bi de Vind,
Styred gjennem Jernporten ind,
Klar til at vende, tænkte jeg,
Og jeg fulgte samme Vei.

3.
/: Hendes Galion var prægtig,
Agterspeil en Kjende vægtig, :/
Hendes Bygning var saa let,
Hendes Reisning stod saa net
Og i hendes hvide Top
Flag og Vimpler var heist op.

4.
/: Vesterport hun nu passered,
Under Røiler hun lavered, :/
Boven Læseil gjorde klart,
Snart hun skjød en lynende Fart,
Da jeg seer hun rende vil
Alle Klude sat jeg til.

5.
/: Snart paa Siden kom jeg hende,
Gjør hun igjen klar til at vende :/
Raabte jeg: min Gut bras bak,
Saa skal du ha'e saamange Tak,
Da vi just skal samme Vei,
Kan jeg gjøre Selskab Dig.

6.
/: Giv op Bramseil hal ned Klyver
Uh! jeg troede De var Sørøver. :/
Nei, paa Ære min søde Skat!
Aldrig har jeg været Pirat,
Kun for dine Øine blaae
Efter Dig jeg monne gaae.

7.
/: Gjennem Skaftet nu vi styred,
Vinden Skral og Skuden giered, :/
Et Kagebord vi stødte paa,
Pladsk! alle Kagerne der laa
Og en skjøn Salut jeg fik :/
Fuld Bæst, holdt stødt Bestik.

8.
/: Da vi komme til Canalen.
Løber hun som var hun galen; :/
Ei jeg kunde hende naae,
Ind i en Port hun lod det staae,
Underseil dem tog hun væk,
Grunden var at hun var læk

9.
/: Da hun lens nu havde pumped,
Ned til Torvet da vi stumped, :/
Røde Lygte vi i Sigte fik
Plat for Veiret ind vi gik,
Satte os i Mag og Ro,
Friske Provisioner tog.

10.
/: Snart vi atter sammen seiled.
Og til hendes Hjem vi steiled, :/
Ankeret det lod vi gaae,
Et lille Smask og Seil beslaae,
Pumpen lens, Hurra med Bøis!
Satte Vagten, gik tilkøis.