De begede Matroser

 

1.
Nu en Opsang skal vi have!
Nia, nia, nulalla!
Saa en Revne faaer vor Mave.
Nia nulalla.
Viserne gjør os fornøiet,
Saa vi ret kan gaae i -
Nia, nia, nulalla.

 

2.
Vores Kapitain den gjæve,
Nia, nia, nulalla!
Han skal længe, længe leve.
Nia nulalla!
Vi maa skrige for ham, Venner!
Et Hurra med begge -
Nia, nia, nulalla.


3.
Og har Du en Tøs paa Landet,
Nia, nia, nulalla!
Holder Du ej meer af Vandet.
Nia nulalla!
Og saa er din bedste Havn
Bare i din Piges -
Nia, nia, nulalla!

 

4.
Er hun smuk, er Du i Garnet,
Nia, nia, nulalla!
Dig fortryller Pigebarnet,
Nia nulalla!
Var end Hjertet koldt som Steentøi,
See engang blot Pigens -
Nia, nia, nulalla!

 

5.
Pigerne kan, li’esom Lodsen,
Nia, nia, nulalla!
Styre meget pænt Matrosen.
Nia, nulalla!
Sidst de støde dog paa Grunde,
Ved de kjære Pigers -
Nia, nia, nulalla!


6.
Skulde Pigen Dig bedrage,
Nia, nia, nulalla!
Skal Du ikke Dig beklage.
Nia, nulalla!
Tag Galanen blot paa Kornet,
Sæt i Panden selv ham -
Nia, nia, nulalla!

 

7.
Piger elske Søens Gutter,
Nia, nia, nulalla!
De i Armene os smutter
Nia, nulalla!
Vi er næstendeels Mormoner,
For vi har saamange -
Nia, nia, nulalla.

 

8.
Ja Matrosen er velkommen,
Nia, nia, nulalla!
Har han bare Mynt paa Lommen, -
Nia, nulalla!
Hvert et Sted paa denne Klode
Har han sig en lille -
Nia, nia, nulalla!

 

9.
Siig mig, kan Du ei begribe,
Nia, nia, nulalla!
Hvorfor Baadsmand har en Pibe?
Nia, nulalla.
Jo, for naar han seer os grine,
Piber han af Mave -
Nia, nia, nulalla.

 

10.
Vil med Punsch vi her os gotte,
Nia, nia, nulalla!
Synes Folk vi er for flotte,
Nia, nulalla.
Nei, Chineserne er gridske,
De gaae immervæk med -
Nia, nia, nulalla.

 

11.
Gjerne blev jeg blandt de Vilde,
Nia, nia, nulalla!
For de fleste er’ saa milde.
Nia, nulalla.
Der gaaer – maa jeg dog bemærke -
Alle Damer uden -
Nia, nia, nulalla.

 

12.
Ja ”de Blaa” skal leve længe,
Nia, nia, nulalla!
Her paa Danmarks deiligst Vænge
Nia, nulalla.
Flere Vers jeg kan ei lave,
For jeg har Ondt i min -
Nia, nia, nulalla.