Lille Karen

Husker du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik,
Vendte du imod mig et spørgende Blik;
Da faldt det mig paa Sind,
At jeg var hidtil blind.
:,: Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? :,:

Husker du i Vinter, vi sad omkring Arnens Ild,
Jeg fortalte Æventyr, du hørte til:
Tidt op paa mig du saae,
Saa jeg gik rent i Staa:
:,: Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? :,:

Husker du i Julen ved Gigers og Fløjters Klang,
Mens vi over Gulvet os lystelig svang,
Saae jeg paa dig saa vist,
At du blev rød tilsidst;
:,: Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? :,:

Se nu er det Foraar, og Spirerne foldes ud,
Fuglen bygger Rede, og Skoven staar Brud,
Alt hvad af Liv her veed,
Drømmer om Kærlighed!
:,: Sig mig, lille Karen, hvad mener du nu? :,: