Den glade
Sømandsvise

De kjøbenhavnske Piger er nu saa som saa, fillebom bom bom,
En Sømands Hjerte vil de gjerne naa, fillebom bom bom,
De elsker Sømanden og hans Rik rik rik,
Sømandens Rak rak rak, Sømandens Pung.

Sømanden lider mere Ondt end Godt, filebom bom bom,
Han døjer Ondt, mens Bonden lever flot, filebom bom bom,
Mens Vinden suser i Sejlers Rik rik rik,
I Sejlers Rak rak rak, i Masters Top.

Og dog vi sejler glad til Liverpol, filebom bom bom,
Hr. Vært! et Glas, en Pibe og en Stol, filebom bom bom!
Saa ta'er vi Pigerne udi vor Rik rik rik,
Udi vor Rak rak rak, udi vor Favn.

Men nar vi ankrer ved den danske Strand, filebom bom bom,
Vi til vor Kjæreste gaa glad i Land, filebom bom bom,
Hun venter alt paa sin kjære Rik rik rik,
Sin kjære Rak rak rak, sin kjære Ven!

"Hvem er vel det, som banker paa min Dør?" filebom bom,
Det er din Ven, som du har elsket før, filebom bom bom,
Det er din Sømand, det er din Rik rik rik,
Det er din Rak rak rak, din Sømandsgut.

Saa vær velkommen da til Kjøbenhavn, filebom bom bom,
Kom, lad mig trykke dig udi min Favn, filebom bom bom,
Du er min min bedste, du er min Rik rik rik,
Du er min Rak rak rak, min Hjertensven!

Naar Bonden pløjer tvær sin Mark og Eng, filebom bom,
Og han er træt, saa gaar han i sin Seng, filebom bom bom,
Og sover rolig alt hos sin Rik rik rik
Alt hos sin Rak rak rak, sin tykke Viv.

Men Sømandsgutten flakker viden om, filebom bom bom,
Han har en Viv i hvert et Land han kom, filebom bom,
Saa hviler han sig ved hendes Rik rik rik,
Ved hendes Rak rak rak, ved hendes Barm.

I alle Lande er der Piger smaa, filebom bom bom,
Matrosens Hjerte kan de alle faa, filebom bom bom,
De elsker Sømanden og hans Rik rik rik,
Sømandens Rak rak rak, Sømandens Pung.