Til min Elskede

Dig min søde Pige,
Sender jeg en Sang,
Hvorved jeg vil sige
Nu for første Gang:
Vil Du med mig binde
Kjærlighedens Baand?
Deiligste Veninde,
Skjænk mig da Din Haand.

Du i mine Tanker
Længe svævet har,
Og hvor jeg omvanker
Seer jeg Dig saa klar.
Ja, Dit milde Øie
Og din Rosenkind
Det mig kan fornøie,
Gid at jeg var Din!

Mine Tanker iler
Ofte hen til Dig.
Haabet til mig smiler,
Og opliver mig.
Naar jeg Dig beskuer,
Naar jeg hør Din Røst,
Kjærlighedens Luer
Brænde i mit Bryst.

Du skal ikke frygte
At jeg bruger Svig,
Du er den jeg søgte,
Og jeg elsker Dig.
Naar Du trofast bliver,
Oprigtig elsker mig,
Lykkelig jeg bliver,
Naar jeg eier Dig.

Maatte jeg opleve
Dagene saa blid,
At jeg vilde blive
Elsket ømt af Dig.
Da vil Tiden glide
Sødt og lykkelig,
Naar jeg ved Din Side
Vandre kan med Dig.