Tip! Tip!

Jeg i et Telt
Har sunget, - det med Held,
Saa mangen Aftenstund,
Udi Charlottenlund!
Og Dingelingeling *) af Massa **)
Vi fik; - af Kalabassa ***)
Vi Toddy drak - aah, Dingeling den flittig gik i Ring!

Min Tip, Tip Tip,
Tipoldefa'er et Hip,
Af Syngesmeden fik,
Og derfor Visen gik: Og Dingelingeling osv.

Min Bedstefa'er,
Han Fleskedrager var,
Han tømte flinkt sit Glas,
Saa sang han med sin Bas: Og osv.

Min Fa'er bekjendt
Var som et stort Talent,
Med Tørv og Sand han skreg,
Og Ingen stak ham - Nei! Og osv.

Jeg engageert
Blev da jeg konfirmeert
Var bleven; thi jeg sang
Og tralled' Dagen lang. osv.

En Styrmand, som
I Teltet stadig kom,
Han blev min Ven og - kort:
Med ham jeg reiste bort! osv.

Det blev Orkan,
Vi kastet blev iland,
Der, hvor de Vilde boer
Og Menn'skekjød er Foer! osv.

Min Styrmand slæbt
Til Kongen blev og dræbt,
Og tænk, den sorte Laps,
Han aad ham til en Snaps! osv.

En sort Lakei,
Han sagde nu til mig:
"Du slipper for den Tort,
Hvis Du Dig sværter sort!" osv.

Hvor jeg blev glad,
Den nøgne, sorte Rad -
Det var nu ei saa galt,
Han gned mig overalt! osv.

Da Kongen kom,
Han sa'e: "Det syn's jeg om,
Du Dronning af Zambick
Skal blive og faae Slik! Og osv.

Hvor det var Griin,
Tænk nu det sorte Sviin,
Han sa'e: "Da sort Du er
Du giftes skal nu her!" Og osv.

Han var saa rig!
Hvergang han drog i Krig:
Med Diamanter han
Skjød Fjenden i sit Land! osv.

I Buxerne,
Tænk der var Knapperne
Af røden Guld, man fandt
Iblandt en Diamant! osv.

Paa Landevei=
en blæste andet ei
End Guldstøv, - Gaden var
Med Guld brolagt saagar! osv.

Og tænk, der flød
I Rendestenen, rød
Og hvid Viin - Toddy sprang
Af Kilden Dagen lang! osv.

Vort Bryllup gik,
Til Middag Alle fik
Stegt Menn'skekjød; de slo'es
Nu om en tydsk Matros! osv.

To Tvillinger,
Dem har jeg faaet her,
Som Fa'er, de gaaer omkring,
I Næsen med en Ring! osv.

Jeg stikker a',
Saasnart jeg kan herfra,
Og som Erindring ta'er
Jeg Guld med, - den er klar! osv.

Den Flotte gi'er
Jeg, naar jeg vadsket bli'er,
Er jeg forresten hvid,
Pas paa, der kommer Bid! osv.

Nu er jeg her,
Siig om der Nogen er,
Af Herrerne som vil
Mig have, - saa slaae til! osv.

Nu gaaer jeg ind,
Saa vadsker jeg min Kind,
Og vil de til mig fri,
Vort Bryllup holde vi!

__________________

*) "Dingelingeling" betyder i Negersproget: et Sukkerrør.
**) Betyder i Negersproget: En Solderist, der gaaer i Skoven og offrer Fiirskillinger paa Tallerkenen.
***) Kalabassa kaldes et Drikkeglas paa en halv Pot (ogsaa en lille Punchebolle).

 

Beretning om Sværtningen.
De ærede Damer, som ville foredrage denne Vise i Costume, kunde vist gjøre styrtende Forretninger og faae mange Fiirskillinger paa Tallerkenen. Man blander Kønrøg i Pomade og indgnider Ansigt og Hænder. Bagefter kan det Hele vaskes af - men endelig med saa stærk Lud, som muligt!