Ole, som gaaer i Byen for Pigerne
og
hans Fataliteter

Nei, intet Menneske kan tro
Hvad Pigerne kan hitte paa!
Hvergang at jeg til Byen maa,
Saa maa jeg ret paa Pinde staae:
Saa kommer Een, saa kommer To,
Een vil ha'e Strømper, en Anden Sko,
Og Alting jeg da kjøbe maa,
Naar jeg for Pigerne vil ha'e Ro.

Saa kommer der en græss'lig Flok,
Og tre eller fire var meer end nok!
Larsdatter er en rigtig Blok,
Og Maren er sku som en Stok,
Og Jespers Trine en lille Een,
Men hun har nysselige Been,
Saa kommer to Janer og Sidser tre,
Saasnart jeg blot mig lader see.

Naar jeg skal dandse meer med Dig,
Du kjøbe maa idag til mig
En Hue, der er ligesaa,
Som Fogdens Trine havde paa!
Sex Alen Baand jeg have maa,
For ellers kan det ei forslaae,
Her, Ole, her er Penge dertil,
Naar Du det bare kjøbe vil.

Saa kommer Ellen nok saa kry:
Hør Ole, da Du skal til By,
Du kunde hente min Kjole ny,
Som jeg i Kjøbenhavn la'er sye.
Og saa Marie, hun er saa bly,
Hun siger: Til Dig maa jeg atter tye,
Du kjøber mig vel en Paraply,
Hos Knirk, som er saa høit i Ry.

Af alle Piger, som er her,
Jeg allermeest har Ane kjær,
Hun kom da ogsaa til mig hen,
Da jeg til Byen skulde igjen.
Hun havde hittet da paa Raad:
Vil Ole kjøbe mig lidt Traad?
Og hun, som er saa sød og net,
Hvor kunde jeg hende vel nægte det.

Da jeg var kommen i Vognen op,
Saa raabte Moster: Stop, stop, stop!
Naa, Ole, skal Du nu afsted?
Du endlig maa ta'e Bønner med!
- Nu Hestene de fik da Fart,
I Byen var jeg meget snart.
- Ak! jeg elendige Ole, jeg!
Hvad skal der blive nu af mig?

Hvergang jeg skal til Kjøbenhavn,
Saa maa jeg rigtig gjøre Gavn!
Saa gaaer jeg hist, saa gaaer jeg her,
Saa vente her og vente der.
Her sige de: Kom kun igjen
Om tre Qvarteer, min gode Ven!
Saa skal jeg til en Isenbod,
Og allersidst paa Vesterbro.

Og naar jeg kommer hjem, ja saa,
De Allesammen la'er Munden gaae. -
Ja, Strømperne de er vel smaa,
Og Skoene nok ligesaa;
Men Huen, den er meget skjøn,
Og Baandene er exelent. -
Ja, intet Menneske kan tro,
Hvad Pigerne kan hitte paa.

Ak! lille Ole, det var slemt,
Min Smule Traad den har Du glemt!
- Nei, kjære Ane, det var Skjæmt,
Jeg har den ved mit Bryst her gjemt!
Et Kys Du gi'er mig eller to,
Og saa Du Traaden strax skal faae!
Jeg altid kjøbe vil til Dig,
Naar Du til Løn vil kysse mig!