Den rige Frier og
Dandserinderne

Ak Jomfru, Deres Taa
Bli'er reent spoleert, bli'er reent spoleert,
Naar De vil la'e den staa
Saa reent forkeert, saa reent forkeert.
:,: Tralla la la la la la la. :,:

O tag den bare ned,
Derom jeg be'er, derom jeg be'er;
Thi jeg bli'er altfor heed,
Naar jeg den seer, naar jeg den seer.
:,: Tralla la la la la la la. :,:

Ak, Jomfru, De er sød,
Det seer man strax, det seer man strax;
Ja, sød som Æblegrød,
Og feed som Lax, ja feed som Lax.
:,: Tralla la la la la la la. :,:

O, hvor De kan Dem sno! -
Kan det gaa an, kan det gaa an,
Da kan de Beggeto
Ta'e mig til Mand, ta'e mig til Mand.
:,: Tralla la la la la la la. :,:

Men naar de som en Aal
Vil glide bort, vil glide bort,
Ja saa - (jeg siger Skaal),
Bli'er Glæden kort, bli'er Glæden kort.
:,: Tralla la la la la la la. :,:

Dands kun Kankan, ja dands!
Jeg tie skal - jeg tie skal
Og flette dem en Krands -
- Naar jeg bli'er gal - naar jeg bli'er gal!
:,: Tralla la la la la la la. :,:

Ja spark da kun og spræl,
Geneer dem ei, geneer dem ei;
Ei mig de faaer til Træl,
Jeg gaaer min Vei, jeg gaaer min Vei!
:,: Tralla la la la la la la. :,: