Fremad!

Fremad hver dansk Soldat,
Fremad hver dansk Soldat,
Vi være maa parat,
Ja vi være maa parat.
Og kommer Tydsken an
Med mange tusind Mard,
Og bringer Krig og Ufred os her til vort skjønne Land,
Vi jage dem tilbage, de skal gaae Vintervei,
Vort Land de maa ei tage, - nei, nei, det faaer de ei, -
Med Kraft vi atter slaae,
De atter bort skal gaae.
Hurra, Hurra, Hurra.

Saa drage vi afsted,
Saa drage vi afsted,
Og Gud alene veed,
Ja, og Gud alene veed,
Om nogensinde meer
Vi Hjemmets Arne seer,
Men det veed jeg bestemt dog: at hvad der ogsaa skeer,
Om Jorden ogsaa drikker mit røde, varme Blod,
Saa vil jeg gaae mod Fjenden med Lyst og freidigt Mod.
Og Alle rask vi slaae,
Vi Seier vinde maae.
Hurra, Hurra, Hurra.

Vi Alle elske Fred,
Vi Alle elske Fred,
Men taale ei Fortræd,
Nei, vi taale ei Fortræd.
Vi holde modigt Stand,
Vi kjæmpe alle Mand,
Naar Nogen krænker Danmarks Drot og tage vil vort Land.
Vi bede til vor Herre, som er i Himmerig,
At Han vil med os være nu her i denne Krig,
At Fjenden vi kan slaae,
At vi maa Seier faae.
Hurra, Hurra, Hurra.