God Dag, I lysegrønne Trær

God Dag, I lysegrønne Trær!
God Dag, du Himmel blaa!
God Dag, du lette Fuglehær!
God Dag, I Blomster smaa;
O, hvor det dog er dejligt,
O, hvilket Trylleri,
At vandre mellem Skovens Trær,
At være i det Fri!

Du lille Blomst i Græsset der,
Du Stjerne paa min Sti!
O, hils min lille Hjærtenskær,
Naar hun dig gaar forbi.
O, hvor det dog er dejligt,
O, hvilket Trylleri,
At vandre mellem Blomster smaa,
At være i det Fri!

Du lille Fugl paa Grenen hist,
Med Stemmens friske Klang,
O, sad jeg hos dig paa din Kvist,
I Kor jeg med dig sang;
O, hvor det dog er dejligt,
O, hvilket Trylleri,
At høre paa den Fuglesang,
At være i det Fri!

Du lyse, klare Himmel blaa,
Du Hav af Ro og Fred;
O, send fra dine Engle smaa
En Hilsen til os ned;
O, hvor det dog er dejligt,
O hvilket Trylleri,
At favnes af Guds Himmel blaa,
At være i det Fri.