Kort Proces
med Tydsken

Har Du aldrig seet at Tydsken har faaet før
Hiv hip hip hop o hei,
En god Portion af ægte, danske Smør,
Hiv hip hip hop o hei,
I sidste Krig ved Dybbøl og ved Frederits de saae,
At Dansken baade vil og kan med Kraft de Tydske slaae;
Hu, de fik pif, paf, puh, saa at det var en Gru,
Og Mange, Mange komme end den Tid ihu.
Hiv hip hip hop hiv op ohei,
Ja Tydskerne de maatte gaae den anden Vei.

Har du atter seet at Tydsken kom herhen,
Hiv hip hip hop o hei,
Nu skulde de nok have Børst igjen,
Hiv hip hip hop o hei,
Naar de som Fjender komme med Krudt og Kugler her,
Saa Tydsken dog min Sandten paa gale Veie er, -
O giv dem pif, paf, puh, saa at det er en Gru,
Kun fremad frem og giv dem bare meer endnu.
Hiv hip hip hop hiv op o hei,
Ja Tydsken maa nok tradske af den anden Vei.

Har Du aldrig seet hvord'n Tydsken bær sig ad,
Saa Hundredtusind Mand,
Vil æde her vor gode danske Mad,
De dele vil vort Land,
De tage vore Heste, Køer og Sviin og Faar, - det Pak!
De rekvirere Brændeviin og Mad og Sko, Tobak.
O giv dem pif, paf, puh, saa at det er en Gru,
Kliin paa, kliin paa og giv dem bare meer endnu.
Hiv hip hip hop hiv op o hei.
Ja Tydskerne skal stikke af den anden Vei.

Har Du aldrig seet hvord'n Tydsken jages bort,
Hiv hip hip hop o hei,
Man gjør dermed Processen ganske kort,
Hiv hip hip hop o hei,
De skydes, - eller stikkes de med Bajonetten ned,
Saa vender man Geværet om, med Kolben gjør Beskeed,
Og saa hug bare i, - vor Gud vil staae os bi,
At vi for Krig og Tydsken atter blive fri,
Hiv hip hip hop hiv op o hei,
Ja Tydskerne skal kradse af den anden Vei.