En
Vandring over Dyrehavsbakken

1.
Bombombom! Hør Trommen røres,
Her er Løier, her er Grin!
Her et Telt er, hvor der gjøres
Gymnastik af tvende Svin!
/: Værsaagod, træd ind kuns her,
Det er saagu' "Marken" værd :/

2.
(Talende): Her seer De, mine Herrer og Damer, ni hundrede og ni og halvfemsindstyve Prospecter af
Næsten alle Steder i Verden:
Petersborg og Tschungtiengfu,
Frankfurt, Hamborg, Ulm og Ferden,
Skagen, Wien og Hongkiengpu!
/: Otte Skilling er minsæl
Dog for Sligt kun Bagatel!! :/

3.
(Talende): Værsaa artig, mine ærede Herrer; Hier sehen Sie "das grosse riesenhafte Kæmpecyclorama,"
Hvortil ei kan Mage findes
Her i Landet, ja, "sogar"
I Europa ei jeg mindes
At et saadan seet man har;
/. Derfor otte Skilling frem,
Det vil ei fortryde Dem!" :/

4.
(Talende): Værs artig, hvis De ikke har været her, so kan De ikke sige at De har været paa Dyrehavsbakken; thi her er det at
Nordens Tryllekunstnerinde
Sine store Kunster gjør;
Hun kan lade Folk forsvinde
Og forvandle Ild til Smør!
/. Hun begynder lige "stras,"
"Kuns" en Mark paa første Plads! :/

5.
(Talende): "Aa! Aa! Aa! Jeg skal tæske Dig, Din Uforskammede Knægt!"
Kan I høre Mester Jakel,
Dyrehavens faste Gjæst,
Han gjør sku dog meest Spectakel,
Og han trækker allerbedst.
/: I ei bort nu løbe maa
Naar Tallerkenen skal "gaae".

6.
"Immer munter! Immer munter! Hop, hop, hop! I Gallop, i Gallop, i Gallop!"
Det er en tyrolsk Familie:
Manden er fra Kjøbenhavn,
Han var Skrædder før, hed Lillie,
Men nu har han skiftet Navn;
/: Hun er nok fra Helsingør;
Børnene er fra Korsør. :/

7.
(Talende): Nu begynder Forestillingen lige strax! Vær saa artig!
Her iaar er atter Manden,
Som kan spise Ild og Blaar!
Her man Tyren slaaer for Panden,
Her man Kjær'stens Billed faaer,
/: Her er Skiveskydning - her
Vinder man "en Gjenstand" hver.

8.
(Talende): Kom nu, mine Herrer og Damer, og faae Dem en rigtig, extra Gyngetour! De kan troe, De skal "maveligt"
Blive kastet over alle
Dyrehavens Bøge=Træer!
En Trompet man hører skralde,
Det fra Carousellen er;
/: Sørensen, han er tilhest,
Konen fandt "Ballonen" bedst. :/

9.
(Talende): Værsaagod at træde indenfor! Her i Teltet er en af de trehundrede Tyrker, som begge Armene bleve skudte af ved "Sevaskerpol". De kan stole paa, at han er af
Ganske ægte, tyrkisk Race,
Det man seer paa Fyrens Dragt:
Røde Buxer, blaa "Plumase",
Benene er korsviis lagt!"
/: (Teltet lukkes, Folk gaae hjem,
Armen ta'es af Bindet frem.) :/

10.
(Talende): Skynd Dig, Hr. Sørensen, førend Dyrehavstiden er forbi, at komme op paa en Kaffemølle med Kone, tre Børn og to Søstre for at
Alle disse Rariteter
Ikke skal gaa tabt for Dig,
Husk, "at Meget er ei seet her",
Og "det kommer tiere ei,"
Derfor, Kjære, skynd Dig blot,
Du vil vist Dig more godt.