Blomster=Pigen

I Skoven har jeg hjemme, i Skoven har jeg ham,
Der lyde skal min Stemme, der lyde skal min Sang,
Af Blomsterne derude jeg plukker en Buket,
Jeg sender ham en Tanke, og binder en Buket.
Hos mig der kan De stole paa,
At De kan smukke Blomster faa,
Se bare her, hvor fin og net,
O kjøb dog en Buket.

Saa vandrer jeg til Staden med mine Blomster smaa,
Jeg sælger dem paa Gaden til Store og til Smaa,
Jeg gaar saa mange Steder, jeg bliver aldrig træt,
Saa bønlig jeg Dem beder: O kjøb dog en Buket.
Hos mig der kan De stole paa osv.

Saa vandrer jeg til Skoven, til Skoven, til mit Hjem,
Maaske om nogle Dage saa har De mig igjen,
De kalder allerede, og De er dog saa net,
Maaske at en derhenne vil kjøbe en Buket.
Hos mig der kan De stole paa osv.