Boerne

England med Kløerne griber alt,
Ak, men Transvaal dem for Brystet faldt,
Boerne sagde: Kom an, min Ven,
Slaa du kun væk, men vi slaar igen.
England paa Gaderne hverved Tropper,
Forfaldne og drukne og drog afsted,
"Boernes Mund skal nu faa en Stopper!"
Men av, det blev Pralerne til Fortræd.

Chamberlain trumfed i Bordet vred,
Snart skal vi klare den Red'lighed:
Dum=Dum=Geværer og Lydditknald
Skal blive Aarsag til Boernes Fald.
Krüger han sa': "Hold Jer blot paa Maatten,
Vi ler kun af Buller og alt hans Slæng.
Nei, I maa tro, her er ikke saadden
At komme - gaa hellere hjem, min Dreng,

Buller og White de lo saa fedt,
Av, men saa kom de til Ladysmith,
Der blev de klapset hver anden Dag,
Det var en kedelig, kilden Sag.
De sendte flere og fler Soldater,
Men Boerne skød dem saa fort de kom,
Sendte til Frokosten dem Granater,
De engelske Herrer de vendte om.

Boerne sa': "Vi gi'r ikke stort
For slig en engelsk og opblæst Lord'"!
Jarler og Lorder fik deres Rest,
Hvem der ej faldt, gik kaput af Pest.
Hjemme i London blev Krüger haanet,
Der grinte de svært af hans høje Hat,
Han sa', da Dronningen stadig daaned:
I kunde ha' blevet herfra, min Skat.

Briterne de er vist svært om en Hals,
Boerne lærer dem Kvæservals,
Kimberley, Mafking og Modderflod,
Der gik dem Lykken saa svært imod.
Hovne og tykke de drog til Landet,
Syd=Afrika glemmer de ikke let.
Den "Promenade" den blev forbandet
Gemen og Fornøjelsen blev kun slet.

Nu staar den daglig igen paa Klø,
Ingen vil hverves, for de maa dø,
Boerne siger: Kom, vi har mer!
Skyder hver Hest og hver Officer.
Søde John Bull, disse Diamanter,
De bli'r vist for dyre i Længden, hva'?
Prygl faar I snart nu paa alle Kanter,
Men - Boerne leve, hurra, hurra!