De dyre Tider,
som vi nu have, og hvorfor vi have dem.

Den dyre Tid fornemmer
De Store som de Smaa,
Den veed, hvor Skoen klemmer,
Som gaar med Støvlen paa.
Theatrene er fyldte til sidste Plads, i Varietéerne er der Trængsel, Kafeerne har nok at gøre, Jernbanen og Dampsporvognen ligesaa; paa "Bakken" er der propfuldt. - Bums!
Nu faar I her en Vise, som
Alene handler om
Dyre Tider.

Hver Pige er paa Moden,
Hver Arbejdsmand er med,
De prøver Overfloden
Og mangler tidt derved.
Hvem er den elegante adelige Dame, som gaar der med en Greve ved Armen? - Adelig, jo god Morgen, det er jo Jeres Kokkepige, der gaar med sin nye Kæreste, Murerarbejdsmanden. De skal til Oplæsning og Foreningsbal. I Aftes var de i Theatret, i Morgen skal de til Møens Klint.
Ak ja, de lider si'er jeg Jer,
Og blot fordi det er
Dyre Tider.

Kommi'en Kærest holder,
Paa Cykler køre de
Til Skoven ud og solder
Og gaar i Tivoli.
Hvem er de glade Herrer paa den Charabanc - nu gaar de hen og drikker Champagne - og hvor Damerne dog er kostbare - sikke Dragter. Det er vel Grever og Baroner?
Ak nej, den Stads, som her de bær
Er lejet, thi det er
Dyre Tider.

Høit lever vi jo Alle,
Enhver gaar nobelt klædt,
Det kan man rigt'nok kalde
At være ilde stædt.
Vi bygger Fæstninger og gaar i Cirkus og i National - vi græder fordi vi ikke kan faa flere Theatre - vi holder Travløb og Cykleløb, alle Billetter ere udsolgte og Restauratørerne kan ikke skaffe nok til alle de bedre Middage.
Den Regning, den er ren og klar,
Det er fordi vi har
Dyre Tider.

Ja, Tiderne er slemme,
Saa hver en Haandværksmand
Kan ikke sidde hjemme,
Nej, ud omkring maa han.
Og naaar det er Fyraften, saa maa hele Familien i Tivoli eller i Varieté! Mand og Kone og fire Børn. Entré 2 Kr., Aftensmad med dobbelt Belægning af Rejer, Øl og Akkevit 3 Kr., The og Toddy og Drikkepenge 3 Kr., Summa: 8 Kr. Og saa Sporvogns= og Cigarpenge.
Ak, ja, den Ting er aabenbar
For Alle, at vi har
Dyre Tider.

Vi tjener lidt af Penge,
Men gi'er des flere ud,
Vi la'r staa til saa længe
Vi ejer Trævl og Klud.
Thi i dyre Tider maa man spare, og derfor vil jeg nu købe mig en Cigar til 25 Øre, tage en Droske til Wivels Lokale, og spise en Middag til smaa 10 Kroner, saa gaar jeg i Tivoli og i Arenatheatret, spiser til Aften i Melonen, og ender med 5-6 smaa Toddy. Thi spares maa der.
Og saa i Morgen er jeg klar,
Og synger: Ja, vi har
Dyre Tider.