Groscanon og Rataplan

Siig, husker du, dengang da ved min Side
Du sank i Blod blandt dine Brødres Liig?
Du vidste nok paa mig du kunde lide,
Skjøndt rundt omkring lød Fjendens Seiersskrig.
"Med Omhu du forbandt min dybe Vunde,
"Du hented' Vand til mig, min Rataplan!
"Af dig beskyttet trygt jeg kunde blunde,
"Troer du, min Søn, at Sligt jeg glemme kan?"

Du vaaged tidt for mig, naar træt jeg slumred',
"Du var en Dreng og jeg en kraftig Mand."
Du gav mig tidt dit Brød, og selv du hungred'!
"Ei hvad, min Dreng, jeg hungred' med Forstand."
O, bliv hos mig! for mig du maatte stride.
"Du var som Tambour stedse jo foran."
Fra nu af vil jeg kæmpe ved din Side,
saa bliv da hos din lille Rataplan!