Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

"Det var en Lørdag Aften,
Jeg stod ved mit Komfur,
Da Skorstensfejeren faldt ned
Til mig, og gjorde Kur."

Jeg sagde ham, at Lassen
Alt var mit Hjertes Skat;
Han raabte: "Sidse Madsen, ak,
Saa er jeg rent forladt."

Og af hans sorte Kinder
Løb salte Taarer ned;
Han raabte: "Se, paa mine Knæ
Jeg be'er om Kjærlighed."

O elskte Sidse Madsen,
Jag ej mig Stakkel bort!"
Jeg svared: "Uh, Hr. Didriksen,
De gjør mit Gulv saa sort."

"Jeg ej vil Farven nægte,
Den hører til min Stand!"
Jeg lo: "Den er ej ægte, den
Kan vaskes af i Vand."

Saa foer den sorte Ridder
Dog til og kyssed mig;
Men nu kom netop Lassen ind
Og hørte, at jeg skreg.

Først saae han mig paa Munden,
For den var bleven sort;
Saa tog han Skorstensfejeren
I Nakken og løb bort.

Vort Brandkar stod dernede
Hel fyldt, der kasted han
Forbittret Skorstensfejeren,
Hvis Elskov blev til Vand.

Og sa'e saa: "Sidse Madsen,
Din Dyd er stor, men stop!
For kysses I en anden Gang,
Saa slaar s'gu Lassen op!"