Den utro Ven

Hvorfor bad du om mit unge Hjerte?
Hvorfor bad du om at elske dig?
Hvorfor voldte du mig al den Smerte?
Hvorfor var du utro imod mig?

Flere Aar, ak! mange, mange Dage,
Mine Tanker vare kun hos dig;
Kunde jeg dog kalde dem tilbage,
O, min Ven, da var jeg lykkelig.

Du forsmaar mig, jeg var dig for ringe,
Du forsmaar mig for min Fattigdom;
Dog Farvel jeg vil endnu dig bringe.
Du har evig i mit Hjerte Rum.

En Ting dog jeg her oprigtig mener,
Vær ej falsk mod Flere som mod mig,
Han, som styrer Alt, da og forlener
Os at samles i Guds Himmerig.