Makketut=Visen

En Vise vil jeg synge Jer, her i Makketutten,
Og hvordan vor Forplejning er, her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad
Hen i Makketutten,
Den er ej rar, den Mad
Her i Makketutten.

Se Grøden den er saa som saa her i Makketutten,
Tidt ligger deri en gammel Skraa her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad
Hen i Makketutten osv.

Og Flæsket kan jeg ikke li' her i Makketutten,
For der er vist Trikiner i her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Men Vællingen den gaar nok an her i Makketutten,
Den er lidt tynd, omtrent som Vand her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Og Kaalen, den er go', min Ven, her i Makketutten,
Den gaar i Svinetønden igen her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Og Ærterne, den Kost er haard her i Makketutten,
Men Flæsket selv paa Bordet gaar her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Stegt Lever er Velgørelse her i Makketutten,
Den er stegt med Støvlemørelse her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Fisk kan vi faa til vores Brød her i Makketutten,
Den har været i fjorten Dage død, her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Frikassé, vi faar, har Smag, her i Makketutten,
Den er kogt paa Lunge og Hjerteslag her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Sød Suppe er vor Dækkelse her i Makketutten,
Den hedder "Batteriforskrækkelse" her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Vor Kaffe den kan vi nok li' her i Makketutten,
Skøndt der er ingen Bønner i her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Hvidt-Øllet det gaar ogsaa godt her i Makketutten,
Det er rejælt Skindbuksevand her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.

Opvartningspigen hun er go' her i Makketutten,
Hun er saa skiden som en So her i Makketutten.
Vi gaar slet inte glad osv.