Trom, trom, nu skal I høre!

Hvis det morer Dem en Gang,
At jeg synger Dem en Sang,
Skal De høre, hvordan det i Verden gaar.
Jorden drejer sig i Ring,
Og der sker saa mange Ting,
Som man ikke altid ret at høre faar.
Og derfor trom, trom, trom, nu skal De høre
Lidt Nyt fra den Gang jeg var udenlands.
Jo jeg leved rigtig flot,
For Humør det var godt,
Hvor jeg kom, jeg mored mig med Drik og Dans.

Først til Engelland jeg kom,
Og jeg vilde se mig om,
Men der kan man knapt for Røg og Taage se.
Snart jeg rejste da min Vej,
Og til Rom nu styred jeg,
Boede der i Skandinavernes Kafé.
Og derfor trom, trom, trom osv.

Rusland var jeg i, huha,
Der er Nihilister, ja!
Hvis man taler højt, saa er man let kaput.
Sommerlejlighed, min Ven,
Faar man i Sibirien,
Og bli'er tidt benaadet med et Livfuld Knut
Og derfor trom, trom, trom etc.

Til Tyrkiet drog jeg bort,
Men der var jeg kun saa kort,
For det er nu saadan underlige Folk.
Hvis en Kone er for kæk,
Bli'er hun druknet i en Sæk,
Hendes Elsker bliver prikket med en Dolk.
Og derfor trom, trom, trom etc.

Derfra tog jeg til Paris,
Hvor jeg efter gammel Vis
Drak min Kaffe sort og damped Cigaret.
Pigen der er ej saa gal,
Stadigvæk paa Karneval
Danser man Kankanen nydelig og let.
Og derfor trom, trom, trom etc.

Jeg i Spanien blev katholsk,
Folk de leved der paa Polsk,
Men i Polen var de "spanske" - hillemæn.
Jeg i Sverig Banco drak.
Dog i Norge, - mange Tak,
Jeg fik Prygl, - der skal jeg ikke mere hen.
Og derfor trom, trom, trom etc.

Nu til Danmark hjem jeg drog,
Under gamle Dannebrog
Stuver jeg min Køje - her kun vil jeg bo.
I mit Hjem blandt Venners Flok
Skal jeg blande mig en Grog,
Som kan give Sorgen Trøst og Sjælen Ro.
Og derfor trom, trom, trom etc.