Hvad er Soldaten
uden Mad og en høihælet Snaps?

Hvad er vel Soldaten, naar Halsen er tør?
Saa hans Humør
Er ikke som før, -
Naar Flasken og Maven er tom, det ham gaaer
Jo ilde, thi da han s'gu staaer:
Som en Daase uden Laag,
Som en Præst uden Bog,
Som en "Svamp" uden Snaps,
Som en Dame uden Laps,
Som en Kudsk uden Pidsk,
Som en Kjælling uden Fisk,
Som en Kone uden Mand,
Som en Rive uden Tand, -
Ja, et Menn'ske, der mangler en høihælet Snaps,
Med "Bækkenberg" løber omkaps!
Huldiæ ja! Huldiæ ja! Huldiæ! Huldiæ!

Og gaaer man i Skoven i Teltene ind,
Er det blot Vind;
Det traurige Sind
Det kommer, naar ikke man Toddyen faaer;
Foruden den man jo staaer:
Som en Granberg uden Vind,
Som en Pølse uden Skind,
Som et Ølkrus uden Pind,
Som en Bog uden Bind,
Som rød Sminke uden Kind,
Som en Frier, der er blind,
Som en Skytte uden Flint,
Som en Bas uden Kvint, -
Ja, i Teltene tomme Glas er en Skræk,
Er de ikke fyldt, er man væk!
Huldiæ ja! Huldiæ ja! Huldiæ! Huldiæ!

Ja, hvis Du i "Figaro" svinger en Tøs,
Fanden er løs;
Du gaaer for en Fløs,
Hvis ei Du trakterer - min Ven, Du ved Gud!
Bli'er til Aal, og saa Du seer ud:
Som en Skaldet uden Haar,
Som en Flaske uden Taar,
Som en Løitnant uden Skæg,
Som en Driver uden Kvæg,
Som en Bismarck uden Krudt,
Som Champagne uden Fut.
Som en Russer uden Knut,
Som en Tøs uden Gut, -
Ja, Glasset skal fyldes, naar paa Vesterbro
Der er Slag udi "Figaro"!
Huldiæ ja! Huldiæ ja! Huldiæ! Huldiæ!

Og naar i "Ti - - voli" Du rutscher saa flot,
Veed Du s'gu godt,
Den Smaa hun vil blot
Sig more; hvis ei hun en Bøf sig faaer
Hos Vincent, - ja, saa Du s'gu staar:
Som en Pjerrot uden Grin,
Som en Slagter uden Svin,
Som en Dranker uden Rus,
Som en Snegl uden Hus,
Som en Sopken uden Øl,
Som en Hoppe uden Føl,
Som et Blad uden "And",
Som en Fisk uden Vand, -
Ja, "Slag i Frikadellen" kommer der først -
Naar Menn'sket har slukket sin Tørst!
Huldiæ ja! Huldiæ ja! Huldiæ! Huldiæ!