Tjenestepigernes Skovtour

Alle de Andre skal paa Bal,
Skal paa Bal, skal paa Bal,
Mon da vi hjemme blive skal,
Nei vi vil ha'e et rigtig Knald.
Vi ta'er til Skoven begge To,
Begge To, Begge To,
Der kan vi more os i Ro,
Der maa jo Glæden bo.
Der er Liv og /: Lystighed :/
Kom, Rikke, nu skal Du ta'e med
Og vi maa strax afsted.

Tag nu Din nye Kjole paa,
Kjole paa, Kjole paa,
Vi vil til Holdepladsen gaae,
Saa skal en Kjøretour vi faae;
Vi i det Grønne dandse skal,
Dandse skal, dandse skal,
Lad saa vort Herskab ta'e til Bal,
Vi ta'er til Skovens Hal.
Mens de troe, vi /: faae en Luur :/
Skal vi nok i den fri Natur
Faae os en Gyngetour.

I Krinolinen troer jeg nok,
Troer jeg nok, troer jeg nok,
At vi vil faae en Frierflok,
Herrer med Briller og med Stok,
Ja, og maaskee det hændes kan,
Hændes kan, hændes kan,
At vi kan faae os Hver en Mand,
Saa kan det nok gaae an.
Smukke Piger /: som vi To :/
Faaer neppe Lov at gaae i Ro,
Det kan Du sikkert troe.

O, det var deiligt, om vi Smaa,
Om vi Smaa, om vi Smaa,
Kunde en munter Aften faae!
Tag Parasollen! lad os gaae!
Seer Du hvor Solen titter smaat
Titter smaat, titter smaat
Ind i vor Kammer, det er flot,
Den siger: Moer jer godt.
Stolt paa Vognen /: sidde vi :/
Og seer paa dem, som kjør forbi
Herude i det Fri.

Seer Du den søde Petersen,
Petersen, Petersen,
Hvor troer Du nu at han skal hen?
Han taer i Skoven vist min Ven.
Kom nu, til Grøndahls skal vi ud,
Skal vi ud, skal vi ud!
Træffer jeg ham! Du gode Gud,
Frier han og jeg blier Brud.
Saa skal Du til /: Bryllupsstads :/
Jo det blier vist en artig Spas,
Det blier et net Galads.