Hurra for Fastelavn!

Nu op og slaa til Søren,
For nu staar Fastelavn
Jo lige strax for Døren,
Og den er Glædens Havn,
Ja naar først Kyndelmisse
Paa Døren vi har faa't,
Se saa, min søde Sidse,
Saa vil vi ha' det godt.
Nu altsaa, med Humør,
Som det sig hør' og bør,
Vi gjennem Livet kjør'
Paa Glædens Trillebør.
Paa Hæl og saa paa Taa
Skal Dansen lystig gaa,
For her i vores By
Har Munterheden Ly.

De raske Karle kommer
Med Fastelavn til Hest
Med Piber og med Trommer,
Og byder sig til Gjæst.
Og naar Musiken lyder
Og Toget stiller an,
Enhver velkommen byder
De raske Folk forsand.
De søde Piger smaa
Til deres Vindver gaa
Blot for et Blik at faa
Af deres Kjærest, aa!
Og Karlene de ser
Saa lunt til dem og ler,
Til Fastelavn saa veed
Om Dansen de Besked.

Der drikkes og der hikkes,
Der gjøres Sjov og Mas,
Til Straamand rask der stikkes,
Jo, det er en Galas.
Af Tønden slaar vi Katten,
Men den er stoppet ud,
Og siden hele Natten
Vi lyde Glædens Bud.
Hurra for Fastelavn,
Den har et gammelt Navn,
I Almanakken staar
Den evig ung hvert Aar,
Derfor, min søde Skat,
Jeg svinger højt min Hat,
Og glad hos dig i Havn
Jeg holder Fastelavn.