Op i Gyngen!

:,: I Dyrehaven kigger
En Knøs paa Pigerne, :,:
Han smisker og han hvisker: "Aa,
Hør Jomfru, vil De med
Op i Gyngen?"

:,: Ak nej, min pæne Herre
Med Bulehatten paa, :,:
Min Moder sidder hjemme, og
Hun sa'e: Du maa ej gaa
Op i Gyngen."

:,: "O Pige med Tornyren,
Hør, hvad jeg siger dig, :,:
Din Moders Briller kan ej se
Til Dyrehaven ud,
Op i Gyngen.

:,: "Aa hør, du søde Gavstrik,
Du frister mig saa haardt, :,:
Du vil vist siden narre mig,
Naar først du faar mig med
Op i Gyngen."

:,: "Ak nej, du lille Tippe,
Jeg vil blot kysse dig, :,:
Og trykke dig til Vesten op,
Naar bare du gaar med
Op i Gyngen."

:,: Min Mo'r hun si'er bestandig:
Tro ej paa Mandfolks Ord, :,:
De lokker og de lirker for
At faa hvert Pigebarn
Op i Gyngen."

:,: "Saa sig kun til din Moder:
Hvordan blev du da gift, :,:
Naar ingen Mand du kunde tro,
Imens han tog dig med
Op i Gyngen?"

:,: "Dit Ord det falder rigtig,
Ak ja, hvor var jeg dum! :,:
Nu ser jeg det, og til min Mo'r
Jeg siger: Jeg gik med
Op i Gyngen.

:,: Og siden vil vi lege
Der paa den grønne Eng, :,:
Og plukke røde Blomster smaa,
Men først vi følges maa
Op i Gyngen."

:,: Den Ungersvend han smiler
Alt bag sin tynde Bart, :,:
Han tænker: Ak, de Piger smaa,
Hvor let de er at faa
Op i Gyngen.