Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før

Blot Tietgen vilde skaffe mig et lille billigt Laan
Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før.
Men i øvrigt i Forretning er han med saa grulig paa'en.
Og kan han blot i Gænge faa'en
Saa maa han sikkert tjene paa'en,
Hvad jeg nu osse tror, han gør,
For han har altid gjort det før,

Naar bare Russen kunde gi' de Tyskere et Knæk,
Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før,
Saa tyske Mikkel kunde faa en rigtig gavnlig Skræk,
Og at de saa i Tyskens Lejr
Ku' faa Prygl og lyve Sejr,
Hvad jeg nu osse tror, de gør,
For de har altid gjort det før.

Den Brandmand, som har laant, han burde nu betale snart,
Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før.
Ja paa saad'n en Underskrift kan Mønten rejses, det er klart,
Naa, og for saad'n et fint Papir
Der kan han ta' sig mangen Svir,
Hvad jeg nu osse tror, han gør,
For han har altid gjort det før.

Vor Øvrighed sku' straffe Slagsmaalsbøllerne med Smøer,
Hvad jeg nu'nte tror, den gør,
For den har aldrig gjort det før.
Thi de myrder halvt de Stakler, som de faar i deres Klør,
Og ellers vil hver Aften de
Vist prygle os og haanligt le,
Hvad jeg nu osse tror, de gør,
For de har altid gjort det før.

Kassereren, som stjal, sku' skaffe Pengene igen,
Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før.
For hvad nytter det os, at han kommer lidt i Brummen hen,
Thi naar han kommer løs, min Ven,
Kan han jo snyde os igen,
Hvad jeg nu ogsaa tror, han gør,
For han har altid gjort det før.