Malles Kæreste

Peter er min egen Dreng, Peter er min Ven,
Peter han er svært pivæng, en gemytlig Svend,
Peter er en vældig Tamp, Peter han er gæv,
Peter drikker som en Svamp, Peter er lidt skæv.
Peter, Peter sla'r en proper Næve, ja,
Peter, Peter er en farlig Jon,
Peter, Peter, Peter elsker mig, Hurra,
Peter, Peter, Peter er Mormon.

Peter han har Kalveknær, Peter bruger Skraa,
Peters Hud er Saalelæ'r, han har Øjne blaa,
Peters Ansigt det er rødt, men hans Skæg er grønt,
Peters Smil det er saa sødt, og det klæ'r ham kønt.
Peter, Peter, Peter er i Brummen tidt,
Peter, Peter gaar med Polkahaar,
Peter, Peter spiller ikke let Fallit,
Peter har kun det, hvori han gaar.

Peter har et fint Logi, Peter snorker svært,
Peter bor i vort Glaci, han har Intet lært;
Peter er dog ikke dorsk, Peter er en Mand,
Peter bærer hver Dag Torsk der ved Gammel Strand.
Peter, Peter drikker fastende sin Pæ'l,
Peter, Peter Guldkur prøvet har
Peter, Peter fik de ikke sla'et ihjel,
Peter, Peter er til Alting klar.

Peter han har flade Ben, Peter Pukkel har,
Peter i en Rendesten hviler sig saa rar,
Peter Hængemule har, Peter bruger Snus,
Peter han var Grødhusar, har hver Dag en Rus.
Peter, Peter sværmer for den fri Natur,
Peter, Peter han har Næsedryp,
Peter, Peter har en Huggebloks Natur,
Peter, Peter snyder lumsk i "Hyp!"

Peter slaas med Næverne, Peters Hat er graa,
Peter har i Kæverne en forsvarlig Skraa,
Peters Tænder stikker godt Nybo'rsgaderne,
Peters Tandsæt ligner flot Palisaderne.
Peter, Peter han har rigt'nok sine Fejl,
Peter, Peter bli'er dog vist min Mand,
Peter, Peter, se Jer blot paa ham i Spejl,
Peter gifter jeg - det skal gaa an.