Matrosens Hændelser

Syng nu op, Matroser, Spillet er i Gang,
Hi - o hip hip hip o hej,
Jeg skal spinde Jer en Ende nok saa lang,
Hi - hip hip hip o hej,
Det er nu to Aar siden at jeg sejled med en Brig,
Saa vidt jeg husker, var nok Briggens Navn van Diderik,
Mod Englands Kyst en Dag vi vendte Agterstavn,
Og vi vare glade, da vi naaede Kjøbenhavn.
Hi - o hip hip hip o hej,
Og vi vare glade, da vi naaede Kjøbenhavn.

Det var ganske mørkt, da jeg blev sendt i Land.
Hi - o hip hip hip o hej,
I Beværtsningsstederne jeg saae mig an,
Hi - o hip hip hip o hej,
Saa sejlede jeg med en Brise hjem med godt Humør,
Men stop! paa Vejen blev jeg prejet fra en Gadedør,
Der lød en Piges Røst i Mørket: Ej, min Ven,
I Aften kommer du jo tidligt til mig hen.
Hi - o hip hip hip o hej,
I Aften kommer du jo tidligt til mig hen.

Det var en fejl Bestik, det mærkede jeg snart,
Hi - o hip hip hip o hej,
Men jeg lystred Kommando i en Fart,
Hi - o hip hip hip o hej,
Og hviskede: Ja her er jeg, min egen lille Ven,
Saa kyssede hun mig - ja og jeg kyssede igjen,
Jeg var saa kisteglad, ja I kan tro mit Ord,
Jeg havde saamænd ikke Lyst at gaa ombord.
Hi - o hip hip hip o hej,
Jeg havde saamænd ikke Lyst at gaa ombord.

Der var Liv i Tøsen, kunde man forstaa,
Hi - o hip hip hip o hej,
Men jeg tænkte dog: det er vist bedst at gaa,
Hi - o hip hip hip o hej,
Men for at vi dog ikke skulde skilles altfor tørt,
Saa raabte jeg: Giv Undersejl, og Ordren blev udført;
Saa entrede jeg rask og Sejleren strøg Flag,
Jeg husker det saa godt, som om det var i Dag:
Hi - o hip hip hip o hej,
Jeg husker det saa godt, som om det var i Dag.

Ja, men I kan tro, det Kys blev dyrt betalt,
Hi - o hip hip hip o hej,
Da den rette Kjærest kom, blev det sgu galt,
Hi - o hip hip hip o hej,
Jeg løb, han jaged mig og sparked i mit Agterspejl,
Skamferede min Gallion, da mindskede jeg Sejl,
Og vendte om og slog hans Klyver flad med mer,
Jeg stak ombord og laved Visen, som I ser,
Hi - o hip hip hip o hej,
Jeg stak ombord og laved Visen som I ser.