Som et Skjold mod Østens Magt

Som et Skjold mod Østens Magt
Stander Svea tro paa Vagt,
Og en Saga underfuld
Taler højt fra Skjoldets Guld,
Derfor glad Pokalen svinger,
Mens fra Brystets Malm det klinger:
Hil dig, Sveas Land!

Som en Drage kjæmpestor
Ruger end det gamle Nord;
Minder, som kan ej forgaa,
Er det Guld den ruger paa,
Derfor glad Pokalen svinger,
Mens fra Brystets Malm det klinger:
Hil dig, Norges Strand!

Som en Moder ung og øm,
Vaagner Danmark af sin Drøm,
Vækker sine Børn og ler,
Ingen Nød da truer mer,
Derfor glad Pokalen svinger,
Mens fra Brystets Malm det klinger:
Hil dig, Fædreland!