Jens's Afsked fra sin Pige

:,: Og nu Farvel min Pige,
Til Leiren skal jeg hen. :,:
Jeg skal dig ikke svige,
Tusserøllia, røllia, svige,
Men kommer tro igjen.

:,: Blandt gamle Kammerater
Jeg nu mig tumle skal, :,:
Men glad jeg kommer atter,
Tusserøllia, røllia, atter
Fra Leiren der ved Hald.

:,: For Kongen og for Landet
Jeg gaaer som brav Soldat, :,:
Og lærer Et og Andet,
Tusserøllia, røllia, Andet,
Som være kan krabat.

:,: To Kjærester mig venter
Derovre, den er reen! :,:
Geværet glad jeg henter,
Tusserøllia, røllia, henter,
Og Flasken nok saa pæn.

:,: Mens du nu sidder hjemme,
Jeg tænke skal paa dig. :,:
Jeg skal dig vist ei glemme,
Tusserøllia, røllia, glemme,
Naar du er tro mod mig.

:,: Og nu Farvtl, du kjære,
Tør Taaren af din Kind! :,:
Jeg kommer hjem med Ære,
Tusserøllia, røllia, Ære,
Da bli'er vi glad i Sind.