Julevise 1862

Vær nu velkommen, kjære Juul,
Kjære Juul, kjære Juul,
Nu alt vort Arbeid' rask i Skjul,
Thi nu her vanker dygtig Suul;
Ja, Kage strax til Morgenbrød,
Morgenbrød, Morgenbrød,
Siden saa faae vi Julegrød,
Kanskee og Punschen sød,
Æbleskiver, Gaasesteg,
Gaasesteg, Gaasesteg,
Og sidenefter Juleleg,
Ja, saadant elsker jeg.

Saa gaaer jeg til min Pigelil,
Pigelil, Pigelil,
En lille Present jeg bringe vil,
Hun siger vist ei "nei" dertil,
Hun er saa sød og hjertelig,
Hjertelig, hjertelig,
Ved Lidet kan hun glæde sig,
Og saa - hun kysser mig.
Saa gaaer det atter om igjen,
Om igjen, om igjen,
En Gave har hun til sin Ven,
Og jeg gi'er Kysset hen.

Til Julen Alle fryde sig,
Fryde sig, fryde sig,
Saa vil jeg ogsaa glæde mig,
Jeg føler mig saa lykkelig.
Lad kun de Andre gaae paa Bal,
Gaae paa Bal, gaae paa Bal,
Jeg skal ei til den store Sal,
Men mig nok more skal;
Thi naar jeg ikkun samlet er,
Samlet er, samlet er,
Med hende, som jeg har saa kjær,
Saa ønsker jeg ei meer.

Nu kan der baade Store, Smaae,
Store, Smaae, Store, Smaae
Lidt Juletræ til Julen faae,
Naar bare de derhen vil gaae *).
I Selskaber, Foreninger,
Eninger, eninger,
Der pyntes ogsaa Juletræer
Paa mange Steder her.
I Attenhundred'toogtreds,
Toogtreds, toogtreds,
Jeg sidder helst i Vennekreds,
Saa glad og veltilfreds.

Skaalvers

Den Sag er vistnok soleklar,
Soleklar, soleklar,
En lille Skaal den er saa rar,
Naar bare dygtig Punsch man har.
Skaal for hver yndig Pige her,
Pige her, Pige her,
Som kjærlig, blid og trofast er
Og har sin Ven ret kjær.
Saa skal vi ha'e en Skaal igjen,
Skaal igjen, Skaal igjen,
Klink Alle, som kan drikke den:
Skaal for hver trofast Ven!

________________________________________________________________________________

*) NB. De maa ogsaa gjerne kjøre, naar de ville.