Krambamboli

 

Napoleon var tapper Kriger,
Som Du og jeg og Alle veed.
Men veed Du hvad man om ham siger
Var Aarsag til hans Tapperhed?
Han med sit hele Kompagni,
Drak sig et Glas Krambamboli
Krambim - bam - bamboli, Krambamboli.

 

Skal Du hos Damer gjøre Lykke,
Det kan gaa galt, det kan gaa godt,
Det er saagu' et farligt Stykke,
Men gaaer det galt, saa hør nu blot:
Saa maa Du slukke Sorgen i
Tolv, tretten Glas Krambamboli,
Krambim osv.

 

Skal Du engang til en Examen,
Og mangler det fornødne Mod,
Og frygter Du for slig Tentamen,
Og Skrækken farer i dit Blod.
Da vil jeg vædde Een mod Ti,
At Du maa ha'e Krambamboli,
Krambim osv.