Nia, nia, nulalla

1.
I et Værtshuus sad en Herre,
Nia, nia, nulalla.
Vred sig ynkeligt, desværre;
Nia, nulalla.
Hvad han feiled' snart man lærte,
Nu begyndte han, at (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

2.
Damerne af Harme blussed',
Nia, nia, nulalla.
Alle Herrerne de studsed';
Nia, nulalla.
Hvisked' til hinanden vred:
"Hørte De den Herre - "? (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

3.
"Jo, tilvisse, vi har hørt det;
Nia, nia, nulalla.
"Hvi mon slig Person vel tør det
Nia, nulalla.
"Vove, ugeneert at sidde
"Blandt honnette Folk og (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

4.
"Skal man slig en Adfærd taale?"
Nia, nia, nulalla.
Nu begyndte man at skraale:
Nia, nulalla.
"Denne Karl man ud bør smide,
"Naar han vover her at" (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

5.
Nu man brølte misfornøiet:
Nia, nia, nulalla.
"Hvis han sig ei strax forføied'
Nia, nulalla.
"Skulde snart han faae at vide:
"Her ei Stedet er at" (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

6.
Manden, som man saa tiltalte,
Nia, nia, nulalla.
Gik sin Vei, som man befalte;
Nia, nulalla.
Sagde: "Det mig falder sært;
"Folk kan vredes for en" (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

7.
En Baron ved Kongens Taffel,
Nia, nia, nulalla.
Keitet, tabte han sin Gaffel,
Nia, nulalla.
Bukked' sig, det var lidt svært;
Tænk, det Sviin, han slog en (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

8.
En Professor greb til Daasen,
Nia, nia, nulalla.
Slog paa Laaget, aabned' Laasen;
Nia, nulalla.
Tog en Pris, den gamle Pert;
Attis…han nøs, og slog en (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

9.
Damerne er just de Rette;
Nia, nia, nulalla.
Velanstændig, pyntet, nette,
Nia, nulalla.
Sidde de og Næsten sværter,
Men i Smug tidt selv de (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

10.
Syjomfruer, som hør dette,
Nia, nia, nulalla.
Kan gaae med sig selv i Rette;
Nia, nulalla.
Thi mens de med Naalen vimser,
Jevnligt mærker man de (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

11.
Nu jeg takker mange Gange,
Nia, nia, nulalla.
Flere Vers det blev for mange,
Nia, nulalla.
Punctum sætter, slutter Visen;
Kjed man bli'er af al den (nyser.)
Nia, nia, nulalla.

* * *

12.
Hvis Du vil din Mave lindre,
Nia, nia, nulalla.
Og Du vil slig Tort forhindre;
Nia, nulalla.
Stik blot af, min Ven itide,
Naar Du mærker, du skal (nyser.)
Nia, nia, nulalla.