Danmark, mit Fædreland!

 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer,
Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme,
Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer.
Du danske, friske Strand
Hvor Oldtids Kjæmpegrave
Staae mellem Æblegaard og Humlehave,
Dig elsker jeg! Danmark, mit Fædreland!

 

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staaer Fuldmaanen over Kløver=Engen
Saa deilig som i Bøgens Fædreland?
Du danske, friske Strand,
Hvor Dannebroge vaier, -
Gud gav os den, Gud giv den bedste Sejer!
Dig elsker jeg! Danmark, mit Fædreland!

 

Engang Du Herre var i hele Norden,
Bød over England - nu Du kaldes svag,
Et lille Land, og dog saa vidt om Jorden
End høres Danskens Sang og Meiselslag.
Du danske, friske Strand -
Plovjernet Guldkorn finder, -
Gud giv Dig Fremtid, som Han gav Dig Minder.
Dig elsker jeg! Danmark, mit Fædreland!

 

Du Land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
Hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaaer,
Hvor Sproget er min Moders bløde Stemme
Og som en sød Musik mit Hjerte naaer.
Du danske, friske Strand
Med vilde Svaners Rede,
I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede.
Dig elsker jeg! Danmark, mit Fædreland.