Odense Universitetsbibliotek.

        

Fortegnelse over visetyper.

 

Nyhedsviser

Afskedsbrydekampen

OUB-321a

Alexander d. Tredjes skrækkelige Undergang

OUB-557

Ane Andersdatter, der dræbte 3 Børn

OUB-122

Attentatet i Læderstræde

OUB-143

Barnemordersken M. Winters Dom

OUB-158

Boretyven

ENy-150a

Borgervæbningens Ophævelse

OUB-104

Brig "Thekla"s Undergang

OUB-167

Børneslagteriet i Elbagade

OUB-160

Damen, der skød paa Doktoren

OUB-151

Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde

OUB-293

Dampskibet "Londons" totale Undergang

OUB-539

Dampskibet "Prins Carl"

OUB-381

Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død

OUB-485

De mærkelige sammenvoxede Tvillinger

OUB-482

De nye Bybude

OUB-345

De to Ligrøvere eller Et skrækkeligt Øieblik

OUB-289

De to Menneskeædere

OUB-524

De tre Lodser

OUB-260

De 4 Borgere

OUB-419

De 50 forførte unge Piger i København

OUB-153

Den fyrgterlige Politihistorie i Aarhuus

OUB-154

Den gerrige Mands Død

OUB-479

Den græsselige Morderske

OUB-148

Den guldgule Chineser

OUB-450

Den humane Madmoder, Bagermadamen

OUB-155

Den nøgne Mand i Aagade

OUB-409

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar

OUB-493a

Den skrækkelige Ulykke i Hardley

OUB-449

Den skrækkelige Ulykke paa Volden

OUB-540

Den stærke Værtshusholder

OUB-141a

Den unge Sømands haarde Skæbne

OUB-595

Det afskyelige Mord i Badstrup

OUB-144

Det er opdaget....Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

OUB-367

Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

OUB-179 og OUB-386

Det nye Politi og Tjenestepigernes Torvekurve

OUB-43

Det skrækkelige Mord paa Skovfoged Thomsen

OUB-448

Det ulykkelige dobbelte Selvmord

OUB-145

Dommen er falden! Nr. 8...om Restauratøren, Jordentreprenøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-139

Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn

OUB-258

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg

OUB-73

Dødsdommen

OUB-377

En dansk Piges sørgelige Skæbne

OUB-98

En dansk Sømand

OUB-532

En Restauratør og en Jordemoder

OUB-621

En Sømands ulykkelige Skæbne

OUB-214b og OUB-518b

Erik Lønholt

OUB-628

Erik Lønholts Dom

OUB-626

Faderen, der dræbte sig selv

OUB-156

Farvel til Voldene

OUB-164

Filipsen forvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig

OUB-320a

Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur

OUB-12

Frøken Anna Hude

OUB-4 og OUB-157

Fyrbøderen paa "Thingvalla"

OUB-466

Følger af forbuden Kjærlighed

OUB-546

"Georg Stage"

OUB-48

Gravrøveren, eller: Den levende begravede Brud

OUB-219a

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring

OUB-147

Grosserer Gamél og Studenten

OUB-19

Grossereren og Studenten

OUB-60

Guldkuren

OUB-295a

Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn

OUB-130a

Heste=Tyv

OUB-272

Huset paa Værnedamsvejen

OUB-191

Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard

OUB-131a

Jordskjælvet i Kjøbenhavn

OUB-112

Karen Spids og hendes Ferdinand

OUB-287a

Kattetyv og Kattemorder

OUB-173

Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro

OUB-259

Konen, der meldte sin Mand for Øvrigheden

OUB-119

Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn

OUB-455a

Kongen og Præsten

OUB-469

Kontorbud Meyers Mord

OUB-462

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne

OUB-185

Kätchen hun stak a'!

OUB-181

Lønholt er kommen!

OUB-629a

Lønholt flygtet fra Arresten!

OUB-630

Lønholt stak a' med de 19,800

OUB-232

Lørdagstyven

OUB-396

Malersvenden

OUB-370

Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro

OUB-306

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik

OUB-214a og OUB-518a

Modermorderen Arthur Jørgensen

OUB-461

Morderen Anders Sællænders Henrettelse

OUB-189

Morderen Ole Sørensens Frigivelse

OUB-467

Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-170 og OUB-465

Mytteri og Mord

OUB-566

Nr. 2...om Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-622

Nr. 3...om Jordentreprenøren, Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-623

Nr. 4...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-624

Nr. 5...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-625

Nr. 6...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-140

Nu kommer Lønholt!

OUB-627

Om Bagermadamen

OUB-74

Optøierne i Kjøbenhavn

OUB-468

Overfaldet paa Østergade

OUB-364

Pige=Forføreren i København

OUB-72

Pigen som Sømand

OUB-120

Pigernes Skræk

OUB-166

Pjaltenborgs Brand

OUB-476

Restauratøren og Jordemoderen

OUB-328

Sangerinden, der blev Grevinde

OUB-395

Sangerinden og Studenten

OUB-533

Sergeanten, der blev skudt

OUB-369

Skandalen paa Nørrebro

OUB-159

Skarpretteren

OUB-192

Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse

OUB-86

Skarpretterens Bekjendelser

OUB-362

Skrækkelig Ulykke! Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften

OUB-470

Skudt af de Vilde

OUB-304

Slaget i Tivoli

OUB-483

"Speed"s Forlis

OUB-492

Tyrkernes Rædselsgjerninger

OUB-347

Tyven og Rullekonen

OUB-280

Tønden med Meyers Lig

OUB-463

Ulykken i Prindsessegade

OUB-387

Usædelig Kærlighed

OUB-149

Værtshusholderen

OUB-142

49 danske Fiskere druknede

OUB-46

 

 

Lejlighedssange

D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup

OUB-363

Den lille Ole med Paraplyen

ENy-10b

Dronning Louise

OUB-508

Dyrskue=Sang

OUB-401a

Frederik den Syvendes Bisættelse

OUB-489a

Gemytlig Høstvise

OUB-218a

Glædelig Fastelavn

OUB-604b

Glædelig Juul!

OUB-134a

Grundlovssang

OUB-553a

Guldbryllupsfesten

OUB-276

Hurra for Fastelavn!

OUB-604a

Høstvise for 1868

OUB-218a

I Høsten

OUB-475b

Julevise 1862 med Skaalvers

OUB-8

Kong Christian d. 9des Thronbestigelse

OUB-507

Midsommervisen

OUB-408b

Nytaar 1860

OUB-174a

Nytaar 1862 med Et Vers for Landsoldaten

OUB-176a

Nytaarsbøn til Gud

OUB-176b

Nytaars=Vise

OUB-318

Prindsesse Alexandras Afreise til England

OUB-491b

Prindsesse Alexandras Formæling

OUB-491a

Ruslands Kejser er død

OUB-503

Skaal for ham, af hvem vi fik

OUB-32b

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-174b

Sorg er i Danmark

OUB-489b

Sølvbryllups=Sang

OUB-79

Vi elske vort Land

OUB-114b

Vaagn op Hr. Sørensen!

OUB-447

 

 

Lyriske viser

Arie

OUB-365b og OUB-382b

Barnemorderskens Sang

OUB-464a

Beskedne Ønsker

OUB-290c, OUB-407b og OUB-610b

Blomster=Pigen(s Sang)

OUB-303b, OUB-336b, OUB-455b og OUB-488b

De sønderjydske Piger

OUB-141b

De unge Elskende

OUB-555b

Den bortfløjne Fugl

OUB-194b

Den faldne Kvinde

OUB-128a

Den forliste Matros's Piges Klagesang

OUB-56b

Den frie Sanger

OUB-577b

Den glade Sanger

OUB-537b

Den Italienske Piges Sang

ENy-246b, OUB-5a, OUB-39a og OUB-113a

Den lille Piges Sang

OUB-473b

Den sidste Rose

OUB-246b og OUB-574b

Den sidste Viol

ENy-182b

Den utro Ven

OUB-547b

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur

OUB-548b

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-50b

Dreyfus Børns Klagesang

OUB-22a

Du lille Fugl paa Lindekvist

OUB-26b og OUB-101b

Elskte Moder, vredes ikke

OUB-586b

En Moder

OUB-131b og OUB-320b

En Moder

OUB-246c

En Spaavise

OUB-375b

Et venligt Blik, et kærligt Ord

OUB-610a

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-116b og OUB-464b

Fingals Vise

OUB-457b

Flyv op

OUB-299b

Fuglen sit Øje lukker

OUB-136b

God Dag, I lysegrønne Trær

OUB-41b og OUB-269b

Grønne Kranse

ENy-69c

Hvad jeg elsker

OUB-290b og OUB-551b

Hør, Ellen, hør i Fald du vil

OUB-1a og OUB-54a

Jeg er din, - fioliolej, Du er min, - fioliolej

OUB-6a

Jeg spørger dig ikke

VB-81b og VB-117b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-123b, OUB-285b og OUB-361b

Jægerhytten er mit Hjem

OUB-82b

Kære Moder, hvorfor sover du?

ENy-182a

Kærlighedsvise om den forladte Elskers ulykkelige Kærlighed

OUB-549a

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale

OUB-402b

Lille Fugl, nu er Du fløiet!

OUB-70b, OUB-292b og OUB-294b

Lille Karen

DIV-14b, OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b

Mens Lampen spreder sit hvide Skin

OUB-49b

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-1b, OUB-54b og OUB-547c

Min Pige derhjemme

OUB-31b

Min trofaste Veninde

OUB-128b

Minutet

OUB-478b

Mit Livs Sol

OUB-203a

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare!

OUB-161a

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-487c

Naar Linden grønnes

OUB-574a

Naar Solen ganger til Hvile

OUB-249b

O! min Charles

OUB-3b

Paa Forpost

OUB-301b

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter

OUB-165b

Sidste Farvel til min Elskede

OUB-244a

Skærsommersangen

OUB-130b

Smaafuglenes Sang

OUB-581b

Til min Elskede

OUB-365a og OUB-382a

Til min Elskede

OUB-177b

Til mit Hjertes Dame

OUB-219b

Til Nordens Kvinde

OUB-134b

Tro, Haab og Kærlighed

OUB-610c

Taaren

ENy-38b

Taaren

OUB-487b

Ved Vintertid, naar Skoven staaer

OUB-471b

Violen

Le-153b, OUB-190b, OUB-225b og OUB-499b

Vaarens første Viol

OUB-281a og OUB-579a

Vaarsang

OUB-321b

 

 

Folkelige viser

Alfred og Alvilda

OUB-247a og OUB-402a

Amanda og Hermann

OUB-5b, OUB-39b og OUB-113b

Ane Malkepige blev Præstefrue

OUB-573a

Annette og Peter Christian

OUB-537a

Axel og skøn Inger

OUB-50a

Barnets Død

OUB-574c

Carl og Emma

OUB-523

Christine og Jægeren

ENy-10a

De fire Guldringe

OUB-596a

De to Drosler

OUB-267b og OUB-554b

De tre Søstre eller Dansens Magt

OUB-268a

Den blinde Mands Sang

OUB-102a

Den fattige Jomfru paa Kvisten

OUB-165a

Den fattige Piges Kærlighed til den rige Karl

OUB-480b

Den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb

OUB-481

Den frie Sanger

ENy-147b

Den lille Fiskerpige

OUB-194a og OUB-449a

Den lykkelige Modeboutik, og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

OUB-34a

Den rige og den fattige Beiler

OUB-244b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-29b og OUB-496b

Den unge Herr Petersen

PS-57a

Den utro Pige

OUB-248a

Der er saa stille i vor Gaard

ENy-38a

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

ENy-69b og OUB-480a

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist

OUB-603b

Det var en Lørdag Aften

OUB-137b, OUB-380b og OUB-401b

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-371b

Elsket og forladt!

OUB-612b

En blid og yndig Aftenstund

OUB-14b

En ny Vise

OUB-177a

En smuk Vise

PS-106

Et Bondebryllup

VB-18a

Farvel, lille Grethe

OUB-67b og OUB-248b

Farvel, lille Grethe!

ENy-198b

Fiskeren og ung Karen

OUB-549b

For første Gang

OUB-332b

Frieren og Pigen

OUB-606a

Fyrsten og Slaven

OUB-504b

General Malbrochs Krigs=Bedriftet og Død

ENy-189

Guds Himmel var saa mørk og graa

OUB-349b

Gaardmanden og hans Kone, som reiste til Marked

VB-115

Hagbard og skøn Signe

OUB-64

Hans og Kirsten

OUB-222a

Hjalmar og Hulda

ENy-232

Hjalmars Længsel efter Hulda

ENy-198a

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

OUB-41a og OUB-269a

Hvad mon Peter vil?

ENy-151b og OUB-298b

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche

OUB-241

I Barndommens Dage

Eny-183b, OUB-83b, OUB-215b, OUB-376b, OUB-573b og OUB-596b

I Faaborg paa Lasarettet

Ærboe-22b

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

ENy-151a

Jens Vejmand

DIV-14a

Karen Stine Larsen af Borup

OUB-379

Kjærlighed og Troskab

PS-43a

Klagesang om dem som maa lide Nød

OUB-271

Lille Egern sad

VB-26b

Lille Sangfugl

OUB-49c, OUB-250b og OUB-601b

Ludvig og Lise

OUB-207a

Manden med Nathuen

OUB-385a

Maria, græd ej mer for mig

OUB-102b, OUB-517b og OUB-528b

Mette og de 3 Gaardmandssønner

OUB-116a

Møllersvenden han var Barnets Fa'er!

OUB-223a

Nyboder

OUB-602b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-9b, OUB-27b og OUB-284b

Om hundred Aar er Alting glemt!

OUB-207b

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg

OUB-473a

Peter Kristian

OUB-580b

Peter Schütt

VB-285a

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer

OUB-169a

Rundt paa Gulvet!

OUB-49a

Sangerindens Kjærligheds=Historie

OUB-152

Skamlingsbanken

ENy-183a

Skipperens Kone

OUB-329b

Spillemandens ulykkelige Kærlighed

OUB-603a

Stasborger=Vise

ENy-63

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

OUB-247b

To Piger de gange sig ned til en Strand

OUB-25b

To Venners sørgelige Skæbne paa Jagten

OUB-31a

Trilby=Visen

ENy-69a

Vagtparaden

VB-268b

Vekselsang

OUB-296b

Vi sejled op ad Aaen

ENy-278a

Vilhelm

OUB-286

Vintren er nu flygtet bort

OUB-68b, OUB-222b og OUB-501b

Zigeunerdrengen

OUB-21b og VB-18b

 

 

Humoristiske viser

Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist

OUB-15a

Amerikansk Humbug

OUB-561

Anna Marie, søde Pige!

OUB-27a

Blinkervise

OUB-554a

Brummevise

VB-26a

Bum!!

OUB-334a

Børstevise

OUB-9a

Certosaherrer

OUB-290a

Dagmar ta'r det med knusende Ro

OUB-22b

Daisy Bell efter Brylluppet

OUB-137a

Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri!

OUB-487a

De dyre Tider

OUB-486a

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

OUB-505a

De glade Pigers Liv paa Alleenberg

OUB-206a

De nye Velocipeder

OUB-299a

De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

OUB-11a

Den blodige Duel i Dyrehaven

OUB-497a

Den er af Kragelund!

OUB-371a

Den første Kjærlighed

OUB-515a

Den gamle Metusalum

OUB-172

Den glade Væbningsmand

OUB-294a

Den lystige Krabat

OUB-163a og OUB-235a

Den lystige Skraldemand

OUB-209

Den raske Gut

OUB-163b

Den rige Frier og Danserinderne

OUB-385b

Den slesvigske Gjæst

OUB-264a

Den søde Nikkelaj

OUB-337b

Der er Slag i Frikadillen!

OUB-342a

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø!

VB-268a

Dersom jeg vandt i Lotteriet!

OUB-510

Det kan vi inte ha'!

OUB-407a

Det moderne Kjøbenhavn

OUB-117b

Digter Rasmus Taa i Aabenraa

VB-44

Digteren Rasmus Taa

OUB-95

Ding ding dingeling

OUB-129 og OUB-398

Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane

OUB-488a

Drej om ad lille Kongensgade

OUB-169b og OUB-267a

En Abolitionist

OUB-11b

En Abolitionist

OUB-103b

En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

OUB-343a

En Blyhat

OUB-171b

En Dame med Overskæg

OUB-375a

En Garibaldi=Qvinde

OUB-520a

En kjøbenhavnsk Dames Erindringer

OUB-99

En Krone her, en Krone der

OUB-216a

En Sangerindes Frieri

OUB-132

En Sextour i Kjæden

OUB-526

En Spøg over Dyrehaven

OUB-21a

En Stejer til mig

OUB-254a

En Tour paa Stigen

OUB-307

En Vartous-Kones Erindringer

OUB-118

En væmmelig Schofelist

OUB-586a

Er der Sand paa Trappen

OUB-456a

Eriksens Begravelse

OUB-498

Et Kjøbenhavner=Bryllup

OUB-183

Fatter Nagels Vise

VB-81a

Ferd'nand Ludvigsen Skjorte

OUB-115a

Flyttedags-Vise

OUB-235b

Forlorne Maver

OUB-85 og OUB-445

Frelsens Hær

OUB-378

Gaberbejse

VB-117a

Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel

OUB-490a

Hallelujapigerne

OUB-114a og OUB-337a

Hallelujapigerne i Frelsens Hær

OUB-376a

Har De seet disse Bybudde-Qvinder

OUB-121a

Hold mig i Haanden

OUB-204a

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-229b og OUB-334b

Hulidia - ha ha!

OUB-205b og OUB-494b

Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps?

OUB-56a

Hvad Manden paa Frelserens Taarn kan se

OUB-314a

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen

OUB-452

Hvis jeg var Keiser iaften!

OUB-431b

Hvordan det senere gik Mathias

OUB-551a

Hvorledes Fanny kom til Balletten!

OUB-3a

Hvorlunde man hittede paa Uhret

OUB-202

I Ballonen!

OUB-585

I det bare Sengehalm!

OUB-329a

I lille Regnegade, En Stjerne prægtig skinner

OUB-190a

Jeg bor i Nr. 17

OUB-550a

Jeg er gift med Helene

ENy-246a

Jeg har faaet en lille Ven!

OUB-246a

Jens Jensen, der var bleven pepitagal

OUB-78a

Jomfru Storm og hendes ulykkelige Tilbeder

OUB-53

Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

OUB-543

Kaffeforfalskningen

OUB-444

Kaperkudskene og Jernbanen

OUB-478a

Kaveline og hendes søde Ven

OUB-349a

Kjedelflikkervise

OUB-115b og OUB-342b

Kjæmpekvinden

OUB-245

Kjærlighedens Difinition

OUB-30b

Kjøbenhavn ved Nat

OUB-171a

Kokkepigens Eventyr

OUB-600

Krambamboli

PS-43b

Kvistkammertyve i Borgergade

OUB-243

La, da, di, da!

OUB-186

Lille Karen, der blev knappet af

OUB-136a

Lille Pige, forvar dig

OUB-229a

Malles Kæreste

OUB-77a og OUB-372a

Manden, der i et Øiebliks muntre Lune sprang ud fra Rundetaarn

OUB-78b

Manden i Kjøkkenet

OUB-606b

Maren Kokkepiges Eventyr

OUB-138

Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt

OUB-14a

Margarine=Vise

OUB-517a

Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad

OUB-340a

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

OUB-360b

Med begge Hænderne i Lommen

OUB-123a

Med Haaret ned ad Nakken

Le-153a

Med Skæget ned i Skuffen

OUB-611a

Mester sad saa glad

OUB-608b

Mester sad saa glad, Drak en Snaps, den Rad!

OUB-215a

Min Anna hun er væk!

OUB-281b, OUB-502b og OUB-579b

Mine Herrer! Skaf mig en Kone!

OUB-609

Mo'er Svendsen

OUB-346

Mursvendens Luftspring i Pilestræde

OUB-25a

Nia, nia, nulalla

VB-262

Nora Ebbesen

OUB-615

Nu skal Du faae din varme Mad!

VB-265a

Nu skal vi jo brændes!

OUB-182

O, du min Heinrich! eller Soldatens trofaste Hønseben

OUB-359b

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

OUB-383

Op i Gyngen!

OUB-612a

Pepita de Oliva

OUB-475a

Peter Graa

OUB-431a

Peter og Line

ENy-278b

Pigerne i vor By

OUB-296a

Pudse=Peter

OUB-162

Pudsepeter i Kridtpiben

OUB-298a

Pudse=Peters Død

OUB-562

Pudsepeters Optagelse i "Frelsens Hær"

OUB-70a

Pudse=Peter's Selv=Biografi

OUB-389

Rasmus Taa paa Landet

OUB-80

Sangerinden Lotte Sjokkelund

OUB-225a

Sangerinden og Kræmmerdrengen

OUB-28

Sangerinden Stine Gaasebens Eventyr

OUB-330a

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-6b

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

OUB-547a

Sidse Madsens Vise

OUB-548a

Sju! eller Ingen ”Gaber-Beise”

OUB-101a

Skal De vælte Mandens Øl!

OUB-608a

Skal Verden forgaa den 12te August?

OUB-556

Skomagerdrengen paa Maskerade

OUB-471a

Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik

OUB-210 og OUB-560

Skomagersvenden

OUB-300

Skorstensfejeren August

OUB-581a

Skræderen i Hummergade og Vilhelmine

OUB-542

Skræderen i Krigsret

OUB-301a

Skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder

OUB-440

Sminke=Thoras Levnet og Eventyr

OUB-263

Sprællemanden

OUB-501a og OUB-613b

Sprøitevisen

OUB-255

Stakkels Hanne!

OUB-605a

Stine i Kongenshave

OUB-251a

Storkereden paa Amagertorv

OUB-500a

Syng, du glade Københavner

OUB-497b og OUB-500b

Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'

Ærboe-22a

Saa sødt, saa sødt!

OUB-565a

Saadan kommer Manden under Tøflen!

OUB-332a

Ta'en op med Haanden

OUB-77b og OUB-372b

Til Eftertanke

OUB-527

Tip! Tip!

OUB-368

Tivoli, eller: Her er Liv og Løier

OUB-515b

Tjenestepigerne i Tivoli

OUB-121b

Tjenestepigernes Skovtour

OUB-577a

Tournure

OUB-178

Tournyren a'

OUB-361a

Trom, trom, nu skal I høre!

OUB-565b

Vandring over Dyrehavsbakken

OUB-454

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn

OUB-117a

Verdens største Nar

OUB-30a

Vi gaar til Lindenau

OUB-223b

Vi skal paa Boulevarden!

Le-170a

Vi vil ha' Øl

OUB-602a

Victorines og Olufs Kærlighed

OUB-242

Vise om Phønix

OUB-126

Visen om Mikkel Muk

OUB-611b

Visen om Storken

OUB-580a

Ægte Venskab

OUB-58a

Ægteskabs-Contoiret

OUB-66

Aa ja, jeg er saa glad, jeg var i Dyrehaven

OUB-558a

Aa Kragelund, aa Kragelund

OUB-433a

Aa, lad os nu blot inte skabe os!

OUB-81

Aa Mathis

OUB-67a

1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

OUB-408a

25 Aar i Lænker

OUB-531

 

 

Revy- og teaterviser

Bal i Haven

OUB-336a

De maa vente, Kære, De maa vente!

OUB-250a

Den er forholdsvis temmelig go'

OUB-249a 

En Aften paa Tivoli

OUB-251b

Erindrer De, det var i Kongenshave

OUB-34b

Fra London til Dover

OUB-204b og OUB-254b

Gutterne derhjemme

OUB-490b

Herre Jemini, Madam!

OUB-68a

Hvad jeg nu'nte tror, han gør, For han har aldrig gjort det før

OUB-613a

Hvad Peter Søvren saae i København

OUB-528a

Hør, stop nu lidt, Schmidt

OUB-44a

Jeg elsker min Mand!

OUB-127a

Kinesernes Tingelingeling

OUB-354a

Kjøbenhavn er deilig

OUB-264b

La' os blot bli'e fri for den!

OUB-228a

Storken den sad paa Bondens Tag

OUB-435a

Ta' en anden Frakke paa!

OUB-380a

Tryk paa Knappen!

OUB-292a

Udi Kampen de Riddersmænd drage

OUB-505b

Vi gi'r den med Præstekrave paa!

OUB-284a

Vi gaar her og synger i Maaneskin

PS-79b

Vil du la' Hønen gaa, det er Spækhøkerens

OUB-127b

Vil du væk med den Harmonika!

OUB-32a

Aa, den stakkels Pige

OUB-502a

 

 

Fædrelandssange

Danmark

OUB-629b

Danmark, mit Fædreland!

VB-265b

Dansk Udvandrersang

OUB-111b

Dejlige Danmark

OUB-23a

Den danske Pige i Amerika

Le-170b

Der er et yndigt Land

ENy-136d

Fædrelandssang

Ærboe-1b

Guldgraverens Farvel

OUB-435b

I Danmark, er jeg født

OUB-553b

Kære Minder

OUB-206b, OUB-287b og OUB-295b

Marseillasen

OUB-213a

Modersmaalet

ENy-136c

Norsk Folkesang

OUB-58b

Ny Fædrelandssang

OUB-426

Sang for Danske

ENy-136b

Slesvig, vort elskede omstridte Land

OUB-354b og OUB-550b

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-7c, OUB-213b, OUB-338c og OUB-339c

Syd og Nord

OUB-520c

Vift stolt paa Codans Bølge

ENy-150b 

 

 

Politiske viser

Andreas Hofers Død

OUB-268b

Boerne

OUB-457a

Danmarks Ven, de Franskes Keiser

OUB-405

Dansk Krigssang for vore Jenser

OUB-422a

De Danskes Seier ved Dybbøl

OUB-425 

Den danske Invalid, Johan Koefod 

OUB-373 

Den gamle Soldat fra Krigen 

OUB-495a 

Det er første Regiments det femte Compagni

OUB-599

Ellevte Regiment ved Oversø

OUB-437

En gammel Soldatervise

OUB-495b

Fa'er, kan det gaae i Længden?

OUB-572

Fremad!

OUB-414b

Fægtningen ved Mysunde

OUB-94

Gardens lille Tambour

OUB-598

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

OUB-493b

Kampen ved Dybbøl

OUB-424

Kort Proces med Tydsken

OUB-422b

Krigen i Kinesien

OUB-355a

Krigen mellem Boerne og Englænderne

OUB-601a

Krigen 1864

OUB-414a

Krigs-Vise og Beretning. 1861

OUB-184

Lieutenant Ancker

OUB-458

Napoleon er fanget!

OUB-404

Om det store Slag ved Dybbøl

OUB-536

Skrædermester Slange

OUB-651

Slaget ved Wørth

OUB-397

Stormen paa Mysunde

OUB-421

Til de hjemkomne Krigere

OUB-432

Tyrkepigens haarde Skjæbne

OUB-348a

Aa hvad er det med Dig!

OUB-423

 

 

Arbejder-, håndværker- og soldaterviser

Arbejdsmandens Vise

OUB-504a

Artilleristen er en Gut

OUB-559b

Den borgerlige Tollerist

OUB-103a

Den fattige Sypiges Sang

OUB-44b

Feltmarsch for unge Skarpskytter

ENy-136a og OUB-88b

Groscanon og Rataplan

OUB-520b

Grovsmedens Vise

OUB-359a og OUB-456b

Hans og Inger

OUB-69

Hernede fra Slien

OUB-23b

Hurra for Tolleriet!

OUB-13a

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

OUB-343b

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-514b

Jens med Suleposen!

OUB-52a

Jens's Afsked fra sin Pige

OUB-89b

Landsoldaten fra "48"

OUB-514a

Leiren ved Hald

OUB-89a

Makketut=Visen

OUB-559a

Min Fader var en Bondemand

PS-57b

Morten Ravns Vægterliv

OUB-352

Niels Husmand

OUB-83a

Ny Skopudservise

OUB-303b

Plejefa’r

OUB-26a

Rekrutten

PS-79a

Skopudsere

OUB-303a

Skærslibervisen

OUB-205a

Soldaten

OUB-486b og OUB-558b

Soldatens farvel!

OUB-506

Soldatervise

OUB-88a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise

OUB-29a og OUB-496a

Vagtstue=Vise

OUB-494a

Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende!

Ærboe-1a

Vi Landsoldater, vi Landsoldater!

OUB-285a

Vægtervers

OUB-351

 

 

Sømandsviser

Baadsmand Oles Peter

OUB-460b

De begede Matroser

OUB-350

De norske Lodser

OUB-47a

Den danske Sømand

OUB-17b

Den gamle Sømand

OUB-13b

Den Sømand er saa lidet estimeret

Ærboe-6b

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

ENy-140b

Der blæste en Storm udi Kattegat

OUB-82a

En Sømandsbrud har Bølgen kjær

OUB-15b

Farvel til Danmark

OUB-18b, OUB-330b og OUB-433b

Fra Fædreland med Haab og Lyst

OUB-33b

Gutter ombord!

OUB-460a

Heidudeli aa Heidudeli!

OUB-111a

Hilsen fra Galathea

ENy-147a

Hjem til Danmark

OUB-348b

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa!

OUB-24a

Hør, du glade Sømand

OUB-47b

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet

ENy-140a

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-24b

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-7a, OUB-338a og OUB-339a

Makkedulle

OUB-228b

Matrosens=Afskeds Opsang

OUB-314b

Matrosens Eventyr i Gothersgade

OUB-161b

Matrosens Hændelser

OUB-7b, OUB-338b og OUB-339b

Matrosens Kjæreste

OUB-340b

Matrosens Rejse=Eventyr

OUB-18a

Mit kære Skib

Ærboe-6a

Nyboder holder jeg af!

OUB-33a

Seiladsen

OUB-391

Sømandskonen til sin Mand

VB-285b

Sømandsvise

OUB-360a

Søren og Malle

OUB-226

Vor Captain er mange Penge værd!

OUB-17a

 

 

Prosastykker

 

Spøgeriet i "Søndermarken"

OUB-555a

10 Bud for Schlesvigholsteinere

OUB-52b