Velkommen til
Skillingsviser

Projektet præsenterer danske skillingsviser fra især det 19. århundrede. Viserne stammer fortrinsvis fra Odense Universitetsbiblioteks egen samling af skillingstryk og er suppleret med viser fra andre samlinger på Projekt Visecenter.
Skillingsviser har været kendt siden det 16. århundrede. Viserne blev skrevet med det formål at forsyne almuen med stof til sang og underholdning, og som det fremgår af skillingsvisens historie, blev den brede befolkning gennem viserne både moret, adspredt og orienteret om de nyeste begivenheder og katastrofer. Skillingsviser er derfor at sammenligne med vore dages ugeblade.
Skillingsviser blev trykt i skillingstryk, og allerede op gennem 1700-tallet var der tale om masseproduktion af disse tryk, der blev fremstillet af store producenter. Trykkene indeholdt et varierende antal af viser, og desuden eksisterede der forskellige visetyper.
For at finde frem til de enkelte viser i nærværende projekt skal man klikke på denne sides overskrift "Skillingsviser", hvorefter man vil komme frem til en register-oversigt, der kan være behjælpelig med at finde frem til netop dén vise, som man søger. Ud over at kunne se skillingstrykkene vil man i dette projekt også kunne læse deres tekster med latinske bogstaver samt se noderne til de enkelte viser. Endelig vil man kunne høre adskillige af viserne sunget af ældre mandlige og kvindelige traditionsbærere. For at kunne høre viserne skal den benyttede PC have lydkort. Se desuden vejledningen for yderligere informationer. Viserne er registreret efter titel, men man kan naturligvis også søge på første linie, melodi, nummer o.a.

De originale tryk, der er anvendt i dette projekt, kan man finde på Odense Universitets Projekt Visecenter, der har træffetid hver tirsdag og torsdag kl. 10-12 på tlf. 65 50 32 09.
Projekt Skillingsvisers forside er udarbejdet af Orla Lindgaard efter P. Klæstrup: Visekjærlingen fra Det forsvundne Kjøbenhavn I-III, 1877-81.
Kommentarer til Projekt Skillingsviser kan rettes til jhj@bib.sdu.dk

 

Noter

 

Varierende antal af viser

I et skillingstryk kan antallet af viser variere fra én vise og op til tre eller fire. For at kunne skelne mellem de enkelte viser kalder vi trykkets første vise for en a-vise, den anden vise for b-vise o.s.v. Især i oplysningerne om første linie, melodi, noter og andet vedrørende trykkene er denne skelnen mellem a-, b- og c-viser væsentlig.

Typer

Der findes forskellige typer af skillingsviser. I projekt Skillingsviser er viserne delt ind i følgende ti typer:

1. Nyhedsviser. Dette er viser omhandlende virkelige begivenheder. Det kan f.eks. være skibskatastrofer, mord eller retssager. Disse viser er ofte ledsaget af en prosaberetning om begivenheden.

2. Lejlighedssange. Dette er viser skrevet til en speciel lejlighed, f.eks. bryllup eller andre højtideligheder indenfor kongehuset.

3. Lyriske viser. Disse viser er poetiske viser, der oftest har et kærlighedstema

4. Folkelige viser. Dette er viser, der er gået i tradition, og som synges af folk.

5. Humoristiske viser.

6. Revyviser.

7. Fædrelandssange.

8. Politiske sange.

9.Arbejder- og håndværkerviser- og soldaterviser

10. Sømandsviser

Latinske bogstaver

Tekster med latinske bogstaver er afskrevet bogstavtro, d.v.s. trykfejl i originaltrykket er ikke rettet. Direkte meningsforstyrrende fejl vil blive forklaret i noterne til den enkelte vise.